Den gode historie: Da Vordingborg gruppe fik bofælle i den gamle fodboldklub

Da Vordingborg Gruppe i Valdemar Distrikt ville flytte til nye lokaler i kommunen, skulle de finde en mulig bofælle. Det endte med at blive den sociale madspildsorganisation Stop Spild Lokalt.

  • Der blev malet fint på de nye spejderlokalers væg i junglebogen-tema. Foto: Susanne Hansen
  • Gruppeleder Camilla og Kim Nordbeck, formand for Stop Spild Lokalt Vordingborg. Foto: Susann Hansen
  • Vinduerne var ødelagte og dækket til, inden de blev fikset. Foto: Camilla Bruun Sørensen.
  • Vinduerne blev skiftet med hjælp fra en lokal sponsor. Foto: Camilla Bruun Sørensen

En forladt fodboldklub stod og blev mere og mere faldefærdig i flere år. Vordingborg Kommune ville gerne gøre noget ved det og sendte derfor ejendommen i udbud. Vordingborg gruppe var meget interesseret og så stort potentiale, så de bød ind på lokalerne.

Vi stod i en situation i efteråret, hvor vi kom fra en anden hytte. Vi følte ikke, vi havde mulighed for at udvikle os mere der, så vi søgte om at kunne bruge det gamle fodboldklubhus,”

fortæller den nyligt valgte gruppeleder i Vordingborg Gruppe, Camilla Bruun Sørensen.

Præmissen fra kommunen var, at man som forening skulle lave noget sammen med andre. “Vi foreslog flere foreninger til kommunen, og det endte med at være den sociale madspildsorganisation Stop Spild Lokalt, som vi bedst kunne se os selv arbejde sammen med.”

Den daværende gruppeleder Susann Hansen startede processen, begyndte at søge fonde og udvikle på idéen om fællesskab i de gamle klublokaler.

En større renovering skulle der til

Gruppen kunne begynde en renovering af lokalerne. Det gamle fodboldklubhus’ ruder var ødelagte, gamle tallerkner med mad stod stadig på bordene, og lokalfordelingen var ikke helt optimal for to foreninger under samme tag.

Klubhuset fik nye vinduer, elinstallationer, blev dekoreret og derefter indrettet, så både KFUM-Spejderne og Stop Spild Lokalt fik en optimal rumdeling. En væg blev placeret, så Stop Spild Lokalt fik deres udleveringssted og kontor, og resten af det gamle klubhus var nu spejderhytte.

I spejderfællesskabets ånd

Vordingborg Gruppe og Stop Spild Lokalt har siden januar været bofæller, og dette er et samarbejde, som passer begge parter godt.

“Der er et godt sammenspil, fordi vi på sin vis har samme idéer og supplerer hinanden godt. Vi holder åbent hus-arrangementer, og de næste tiltag bliver kræmmermarkeder, hvor man kan leje en stadeplads. Vi har jo et kæmpe græsareal. Når vi har arrangementer i gruppen, er Stop Spild Lokalt også gerne leverandør af kager og mad,” fortæller Camilla.

Det spiller så godt sammen med spejderånden om fællesskab. Det, at vi kan hjælpes ad med at skabe en base og være fælles om at gribe det,”

understreger Camilla afslutningsvist.

Vordingborg Gruppe drømmer om at udvikle området og afholde arrangementer for lokalsamfundet i fremtiden. Gruppen starter allerede med Sankt Hans arrangement den 23. juni, hvor den ny hytte også skal indvies. Her er alle velkomne, både folk i lokalområdet og fra andre grupper.

Gode råd fra Camilla

  1. Husk at have en åben dialog. Det er en vigtig faktor, fordi der selvfølgelig kan være udfordringer, og mange ting skal besluttes, så det med hele tiden at have en åben linje, er vigtigt. Det er den nemmeste vej at finde sammen om tingene.
  2. Få modet til at springe ud i det. Det at flytte fra det sikre og kendte, vi havde, kræver mod. Man skal turde at gøre det. Vi havde nogle drømmen om, hvordan vi skulle udvikle os i gruppen, og vi var vokset ud af rammerne. Vi ville noget andet rent fysisk. Så vi turde tage springet og satte gang i processen.

Læs også

Menu