Kender du medlemsudviklingen i din gruppe?

Medlemsrapporterne er et værktøj I kan bruge i gruppen til at blive klogere på, hvordan udviklingen af medlemmer ser ud.

Gul telt i skoven, hvor solen titter frem
Foto: Ole Thye Gram

Er du nysgerrig på, hvordan medlemstallet har udviklet sig i din spejdergruppe i løbet af de seneste 5 år, og hvilke tiltag I kan arbejde videre med som gruppe? Så hiv fat i din gruppeleder og dyk ned i jeres grupperapport.

I 2023 fik grupperne for første gang indsigt i deres egen lokale medlemsudvikling for de seneste 5 år. I 2024 har vi gjort det igen, da det giver et indblik i, hvor gruppen med fordel kan lægge sit fokus i arbejdet med gruppens fremtidige udvikling. Sammen med rapporten har vi udsendt en guide, som giver en forklaring på tallene i rapporten samt en minianalyse med forslag til tiltag og værktøjer som gruppen kan arbejde videre med.   

Grupperapporten som arbejdsværktøj

I gruppen kan I bruge værktøjet og guiden til at arbejde med fx fastholdelse af tropspejdene, opstart af familiespejder eller rekruttering af nye frivillige.

Nogle grupper vil måske opdage, at mange børn melder sig ud, når de bliver 10 år. Andre vil opdage at deres indmeldelsestal er lavere, end de ønsker. Brug gerne et møde i gruppen til at finde årsager og gode løsninger til netop jeres problemstilling.  

Medlemstal, spørgeskema og rundringning

I den seneste tid har man kunnet læse nyheder fra KFUM-spejderne om, at 1.687 medlemmer er stoppet det seneste år, svarende til 6,3% af det samlede medlemstal hos KFUM-spejderne. Sammen med medlemsrapporten vil vi gerne arbejde med denne udvikling, da vi tror på at KFUM-Spejderne har et godt og betydningsfuldt tilbud til børn og unge. Derfor blev der d. 15. maj udsendt et spørgeskema til alle gruppeledere, hvor gruppelederen skal vurdere gruppens udvikling. Efterfølgende vil en konsulent fra korpskontoret ringe til gruppelederen til en snak om, hvad der fungerer rigtig godt i gruppen samt hvor de store udfordringer er.  Formålet med spørgeskemaet og samtalen er at blive klogere på, hvordan det står til i alle KFUM-Spejdernes grupper og efterfølgende bedst muligt støtte og hjælpe det lokale spejderarbejde. Det sker blandt andet gennem en række initiativer i løbet af sensommeren og efteråret.

Vil du vide mere?

Læs mere om medlemsrapporterne her, eller deltag i webinaret ”Forstå din medlemsrapport” d. 20. juni kl. 19:30 – 21:00.

Læs også

Menu