Orienteringsskrivelse efter hovedbestyrelsesmødet 9. marts

På hovedbestyrelsesmødet lørdag den 9. marts blev der blandt andet givet en status på Nepalprojektet og talt om Landsmøde 2024.

Foto: Ole Thye Gram

Nepalprojektet

Nepalprojektets første fase med at udarbejde m.m. er ved at være afsluttet, og noget af det næste, arbejdsgruppen arbejder frem mod, er blandt andet at udvikle nogle aktivitetsmaterialer til brug i begge lande.

Landsmøde 2024

I forhold til landsmødet blev der blandt andet talt om, hvilke lovændringsforslag hovedbestyrelsen overvejer at stille.

Formålet

Derudover blev der talt en masse om formålet. På mødet besluttede hovedbestyrelsen nemlig på baggrund af formålspatruljens arbejde et første udkast til en ny formålsformulering. Det første udkast bliver lagt på landsmødehjemmesiden, når denne er klar, og der er mulighed for at læse og debattere forslaget i forbindelse med en række online møder/spørgetimer de næste måneder. De bliver afholdt henholdsvis 19. marts, 10. april og 28. april. Alle er velkomne, og der kan findes mere information og mødelink i korpskalenderen (LINK). Forslaget er et udkast, og formuleringerne kan altså ændre sig flere gange inden den endelig indstilling til landsmødet foreligger.

, , , , ,

Læs også

Menu