Nyt fra hovedbestyrelsen februar 2024

På korpsweekenden 3.-4. februar holdt hovedbestyrelsen møde. Læs om nogle af punkterne på dagsordenen her.

Person der sidder i møde med ryggen til og en skærm foran.
Foto: Lasse Mørch


Principper for transport- og møderefusion korpsfrivillige

Hovedbestyrelsen har gennem længere tid arbejdet for klarere retningslinjer for hvem, der får refusion for deltagelse i især landsmøde og landstræf. Dette arbejde er nu færdigt og en opdateret formulering er godkendt og bliver opdateret på korpsportalen.

Evaluering af Landstræf 2023

Finn Dybbøl fra landstræfpatruljen kom forbi og præsenterede evalueringen af Landstræf 2023. Det var en meget positiv evaluering, og det var kun småting, der skulle ændres i fremtiden. Stor enighed om at både rammerne på Houens Odde og et veltilrettelagt program gav en god stemning og et godt landstræf.

Kommunikationspolitik

Styregruppen for Kommunikation kom forbi mødet for at drøfte en opdatering af kommunikationspolitikken, så den inddrager relevante retningslinjer for kommunikation på de platforme, der er tidssvarende. Der var stor ros over en gennemarbejdet kommunikationsstrategi.

Strategiske målsætninger

Landsmødet 2024 er ikke kun et landsmøde, hvor der skal godkendes et formål, der skal også en ny strategi til godkendelse. Dette arbejde er godt i gang og strategipatruljen præsenterede det foreløbige udkast til strategiske målsætninger for en strategi gældende fra 2024-2030. Disse målsætninger er blevet formuleret ud fra flere forskellige undersøgelser som sikrer, at strategien bliver hele korpsets. Der er brugt lagkageordene fra landsmødet i 2023, en brugerundersøgelse sendt ud til gruppeledelser og workshops med både ansatte og styregruppeformænd. Vi glæder os derfor til at præsenterer en ny strategi til landsmødet.

Økonomi

Der er ved at blive lagt sidste hånd på regnskabet for 2023, som vil blive behandlet i slut februar. Hovedbestyrelsen blev desuden præsenteret for en ny økonomistragi, der er blevet opdateret især på baggrund af afviklingen af 55Nord og det nye samarbejde med Eventyrsport.

Læs også

Menu