Så blev det igen tid til spejdergruppens generalforsamling

Optimer din generalforsamling: Få tips og tricks til god planlægning og maksimalt fremmøde!

Foto: Lasse Morch

Det er lige før, at man kan høre et lille suk ude fra spejderlandet, når man siger ‘generalforsamling’. Mange spejdergrupper oplever, at der møder meget få op, når de har indkaldt til generalforsamlingen (og endda rettidigt). Så er det nærliggende at føle, at det er spild af tid at planlægge. Men det er blandt andet god planlægning, der er ét af nøgleordene til at få flere til at møde op og gøre generalforsamlingen til en rigtig god oplevelse. 

Her er et par fif til, hvad der er godt at være opmærksom på: 

Invitation til generalforsamlingen

  1. Skriv en invitation, hvor I – ud over den formelle dagsorden – også skriver, at I vil fortælle om det gode spejderarbejde i gruppen, om hvad spejderne er i gang med at lære, hvilke oplevelser der har været i løbet af året og andet positivt.
  2. I invitationen må der også gerne stå, at man er velkommen til at stille op til gruppebestyrelsen, men at det ikke er et krav. Skriv gerne, at I har en velfungerende bestyrelse fuld af engagement (hvis I har det …). Måske kan I ikke lige se jer selv i præcis dén formulering, men pointen er, at “tomme pladser i gruppebestyrelsen” kan få folk til at blive væk. Som grundregel skal man aldrig rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer på selve generalforsamlingen – man finder sine kandidater i løbet af året. 
  3. Invitér gerne hele familien på aftensmad.
  4. Den formelle dagsorden finder I her:  https://kfumspejderne.dk/love-og-regler/vedtaegter/

Forberedelse til generalforsamlingen

  1. Find på forhånd en god dirigent (som I selvfølgelig indstiller på generalforsamlingen) – det betyder meget, at det bliver en levende og god ledelse af forsamlingen.
  2. Lad nogle af de ældre spejdere lave sjove aktiviteter for de små spejdere og deres søskende, mens der er generalforsamling. Det kan tiltrække flere forældre, at der er tænkt på både aftensmad og aktivitet for deres børn.
  3. Tal positivt frem mod generalforsamlingen – også selvom I måske frygter, at der ingen kommer.

Generalforsamlingen 

  1. Sørg for at skabe en god stemning lige fra deltagerne træder ind af døren. Giv hånd, ønsk velkommen! Det er ofte små ting, der gør den store forskel. 
  2. Gør gerne punktet: “Aflæggelse af beretning” til noget andet end oplæsning fra et stykke papir. Det er her, at I har mulighed for at fortælle og gerne vise billeder fra det gode spejderarbejde, I har haft gang i det seneste år. Lad ledere og måske nogle af de ældre spejdere være med i beretningen.
  3. På selve generalforsamlingen kan I vælge at bruge punktet: “Forhandling om gruppens arbejde fremover herunder indkomne forslag og planer for udvikling og vækst” til at bryde lidt op i formen og lade deltagerne arbejde med ønsker til gruppens fremtid – gerne i mindre grupper. Det kan skabe ejerskab på en anden måde. Og begejstring! 

Efter generalforsamlingen

Når generalforsamlingen er vel overstået, er det en god idé at evaluere på det kommende gruppebestyrelsesmøde, så I kan blive klogere på, hvad I skal huske næste gang.
Kort sagt er generalforsamlingen et vigtigt møde i en spejdergruppe!

God vind med både forberedelserne og afholdelsen.

I er velkomne til at kontakte udviklingskonsulenterne, hvis I har brug for sparring til, hvordan I afholder en god generalforsamling med godt fremmøde. 

Læs også

Menu