Partnerskab mellem KFUM-Spejderne og Nepal Scouts

I foråret 2023 besøgte en delegation fra KFUM-Spejderne spejderne Nepal Scouts for at finde ud af, hvad vi havde tilfælles og på hvilke områder, vi kunne lære af hinanden. Det blev til en ny partnerskabsaftale.

Besøg i Nepal 2023

Hvorfor skal vi til Nepal?

Processen med at finde en nyt partnerskabsland har været længe undervejs. Vi tror på, at hvis vi skal kunne leve op til at række ud og ændre verden, så skal vi også udvide vores horisont. Det kan godt være i form af at rejse ud, men i lige så høj grad tror vi det er ved at blive eksponeret for og snakke med spejdere fra andre dele af verden og dele tanker om vores hverdag og daglige spejderarbejde. Vi vil bruge alt det vi har lært og taget med os fra partnerskabet med Les Scouts Tunisiens igennem Future Leaders partnerskabet, og alle vores tidligere partnerskaber til at starte et nyt og givende projekt op. 

I Nepal har vi fundet en partner, som er i rivende udvikling, og er fast besluttet på at skabe reel ungeinddragelse i et land, hvor unge helt frem til i dag stadig har meget lidt at sige i samfundet. Den positive udvikling vil vi rigtig gerne bidrage til. Samtidig har vi snakket med unge, nepalesiske spejdere, der brænder for at bidrage til deres samfund, og finde deres plads i et klassesystem i opbrud. Det giver nogle rigtig interessante snakke og perspektiver på vores liv som spejdere og unge i Danmark, og det er de dialoger vi i høj grad vil bruge til at udvikle begge organisationers ungeinddragelse, men også unge spejderes selvforståelse som spejdere i samfundet. Både i Nepal og Danmark. Og det glæder vi os rigtig meget til at udfolde!

Om Nepal Scouts

Nepal er et land i Asien med 30 mio. indbyggere placeret mestendels i Himalaya. De har mange etniske grupper repræsenteret og også adskillige forskellige religioner, hvor Hinduisme (81%) og Buddhisme (8%) udgør de største. Det betyder også, at selvom deres spejderbevægelse har stort fokus på det spirituelle, inkorporerer de elementer fra mange religioner. 

Nepal har traditionelt haft et kastesystem, hvilket også stadigvæk er styrende i flere landlige regioner. I de store byer, og især i Kathmandu, har globalisering og industriel vækst ført til opbrud i kastesystemet, og det fylder meget mindre for de unge generationer i byerne i dag. 

Nepal har haft en del uroligheder de sidste 30 år, som er kulmineret i deres nuværende grundlov fra 2015, som også gjorde dem til en demokratisk republik. Kathmandu er fyldt med optimisme, især blandt de unge, som i høj grad orienterer sig globalt, og lærer engelsk fra en ung alder. 

Nepal Scouts blev grundlagt i 1952 (blev medlem af WOSM i 1969) og har i dag 75.000 medlemmer – hovedsagligt børn og unge. De er fordelt i 7 regioner over hele landet. De opererer med fire enheder: Cub Scouts (Ulve), Scouts (trop), Explorer Scouts (senior), og Rover Scouts (rover). Deres arbejde består af en blanding af klassiske spejderfærdigheder og friluftsliv, og så deres samfundstjeneste. Som en del af samfundstjenesten bidrager de til at løse opgaver ved religiøse festivaler, naturkatastrofer eller andre steder, hvor myndighederne har brug for hjælp. 

De har i løbet af de sidste ti år fået en meget ung ansat stab ind på deres korpskontor, som er meget ivrige efter at gøre organisationen mere moderne og give bedre plads til reel ungeinddragelse. Nepal Scouts arbejder for at skabe et inkluderende spejderarbejde med plads og muligheder for alle unge uanset deres baggrund. 

Hovedpunkterne i partnerskabsaftalen

Besøget hos Nepal Scouts mundede ud i en partnerskabsaftale med fem hovedområder, som vi er blevet enige om at arbejde sammen om over en periode fra sommeren 2023 til nytår 2027. Der er masser at tage fat på, og allerede i december 2023 tager en lille delegation fra Danmark til Kathmandu for at være en del af det andet nationale nepalesiske Youth Forum – det første efter corona. 

Hovedpunkterne i partnerskabsaftalen spænder bredt, for at vi så vidt muligt kan komme ud til alle vores spejdere. Vi har udvalgt nogle fokusområder, som ikke skal ses som en check-liste, men i højere grad en hensigtserklæring om fælles mål. 

Ungeinddragelse og indflydelse. Vi skal lære unge nepalesere at bruge deres stemme, og inspirere danske unge til i højere grad at bruge deres. 

Duty to Others, er det andet punkt i det internationale spejderløfte: “Duty to God, Duty to Others, Duty to Self”. Vi skal sætte fokus på vores bidrag til samfundet omkring os, og i høj grad blive inspireret af nepaleserne til, hvor vi kan bidrage i vores lokalsamfund på en meningsfuld måde. Vi mener dermed ikke, at vi skal ud og være beredskab til naturkatastrofer eller overtage de opgaver vi ser i resten af verden direkte. Men vi tror på, at der er masser at lære og lade os inspirere af. 

Skabe forståelse og respekt mellem kulturelle grupperinger, klasser, aldre og andre skel i samfundet. Forholdene er meget forskellige i Danmark og Nepal, men problemstillingerne er lige væsentlige i begge vores samfund. 

Vækst i form af et mere diverst sæt af tilbud til underrepræsenterede grupper. Dette har især fokus på de minoritetsgrupper, som vi ikke er i kontakt med nu. Her er det håbet, at den kulturelle udveksling kan bidrage med idéer til, hvordan vi kan se på spejderarbejdet fra nye vinkler, for at gøre det mere inkluderende.

Helt ud i grupperne. Alle grupper skal have mulighed for at opleve en del af partnerskabet, om det så er igennem mærker, kurser, JOTA/JOIT eller noget helt fjerde.  

Udveksling mellem spejdercentre. Vi skal give frivillige på spejdercentrene i Danmark og Nepal mulighed for gensidige besøg og stabsudvekslinger med det formål at sparre om drift og inspirere hinanden. 

Aftalen blev godkendt på Hovedbestyrelsesmødet i juni 2023. 

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte arbejdsgruppen, for at dele dine tanker eller idéer, eller høre, hvordan du kan bidrage: Karin Grüttner, mail: gryttner@gmail.com, Nikolai Kühl, mail: Nikolai.kuhl@kfumspejderne.dk eller Mette Karlshøj, mail: mette.karlshoej@pederoxehaslev.dk 

Internationale nyheder

Hvis du er interesseret i at få opdateringer, kan du komme på listen til det internationale nyhedsbrev ved at skrive til sia@kfumspejderne.dk.

,

Læs også

Menu