Sigurd Krabbe udpeget som Ungedelegat til FN

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd har udpeget Danmarks fire nye ungdomsdelegater til FN. En af dem er Sigurd, der er indstillet af KFUM-Spejderne.

Sigurd Krabbe står med et skilt der viser FN's klimaråd
Sigurd Krabbe. Foto: Lasse Bak Mejlvang

De kommende to år skal Sigurd Krabbe fra KFUM-Spejderne sammen med Silke Birkenborg, Radikal Ungdom, Nikolaj Rosenkilde Kølbæk, Fagbevægelsens Ungdom og Abdulkarim Harakow, Red Barnet Ungdom repræsentere den danske ungdom på den store internationale scene til topmøder i FN og gå i dialog med danske unge om globale dagsordener som demokrati, klima, jobskabelse og ligestilling. De nye ungdomsdelegater tiltræder den 1. januar 2024 og er valgt i en periode på 2 år, hvor de skal arbejde sammen med de fire delegater, der fortsætter fra forrige periode.

Sigurd Krabbe er 22 år og er spejder i Hedensted. Han er valgt på tematikken Klima & Miljø, som er en af hans vigtigste mærkesager.

Min spejdertid har lært mig to livslektier, jeg vil bære med mig i min tid som ungdomsdelegat. Den første handler om vigtigheden af at værne om naturen og miljøet, en uvurderlig skat for børn, unge og voksne. Den anden er, idéen om, at vi alle kan tage ansvar for at gøre verden til et bedre sted, og at selv små ændringer i vores nærmiljø, kan sprede sig som ringe i vandet. Det kan være alt fra at skifte oksekød ud med kylling på en spejderlejr til at fremme biodiversitet i nærområdet eller introducere tøjbyttedage på skolen,” siger Sigurd.

Udover at være aktiv spejder i 12 år både som tropleder og gruppeleder er Sigurd medlem af Styregruppen for Internationale Aktiviteter i KFUM-Spejderne, medlem af Vejle Ungeråd samt repræsenterer KFUM-Spejderne i Ungeklimarådet.

Rollen som Ungedelegat til FN er dog helt ny, og Sigurd ser frem til at lære endnu mere om international klimapolitik:

Det er en fantastisk mulighed, jeg ser frem til med stor glæde, men endnu større ydmyghed. Jeg skal være danske unges stemme i det politiske maskinrum, hvor vi SKAL lykkes med at afværge en samfundsomvæltende klimakrise. Det er ikke så lidt af et ansvar, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at leve op til det,’’ slutter Sigurd Krabbe.

De fire ungdomsdelegater til FN
De fire ungdomsdelegater til FN 2024. (DUF)
,

Læs også

Menu