Den gode historie: Lille indsats kan gøre en stor forskel i Malawi

KFUM-Spejderne har været i Malawi, inviteret af Folkekirkens Nødhjælp. Her har vi på første hånd set, hvordan pengene fra den årlige sogneindsamling gør gavn og skubber til udviklingen af landet.

 • Grinene børn fra Malawi 2023
  Foto: Lisette Lykke Andersen
 • Kig ud af bilrude på jordvej Malawi 2023
  Foto: Lisette Lykke Andersen
 • Dansende kvinder med barn på ryggen Malawi 2023
  Foto: Lisette Lykke Andersen
 • Bagning i ovn Malawi 2023
  Foto: Lisette Lykke Andersen
 • Børn og mand samler et puslespil på et tæppe Malawi 2023
  Foto: Lisette Lykke Andersen
 • Landskab i Malawi 2023
  Foto: Lisette Lykke Andersen
 • Gadebillede fra Malawi 2023
  Foto: Lisette Lykke Andersen
 • Kvinder fra Malawi står i deres tomatmark
  Foto: Lisette Lykke Andersen
 • Landrover i landskab Malawi 2023
  Foto: Lisette Lykke Andersen
 • Børn i landsby Malawi 2023
  Foto: Lisette Lykke Andersen

Når Folkekirkens Nødhjælp gennemfører deres landsdækkende sogneindsamling i marts 2024, vil nogle af de indsamlede penge gå til Malawi. Udover at landet er ekstremt fattigt, blev det tidligere i år ramt af en klimakatastrofe i form af cyklonen Freddy, der medførte oversvømmelser og jordskred. KFUM-Spejderne har været med på en rundtur i det afrikanske land og fået et alsidigt indblik i, hvordan midler fra tidligere sogneindsamlinger allerede understøtter udviklingen i landet.

Folkekirkens Nødhjælp er til stede i landet med projekter, der spænder lige fra katastrofe-hjælp til udvikling af landbrug samt oplysnings- og rettighedsarbejde rettet mod at hindre børne-ægteskaber og teenage-graviditeter. Arbejdet ledes fra et kontor i i landets største by, hovedstaden Lilongwe, hvor  både Folkekirkens Nødhjælp og den norske søsterudgave Norwegian Church Aid holder til. Her fik vi den første introduktion til de mange forskelligartede projekter, før end turen gik mod Blantyre og de første projekter.

Livsduelighed til landets unge

Et af projekterne, som blev besøgt, var Khonjeni Youth Centre – Office familiarization. Her er en ungdomsklub udgangspunkt for at give unge mennesker ”livsduelighed”. Det sker blandt andet ved at undervise og oplyse om ”gode livsvalg” herunder seksualundervisning og økonomisk uafhængighed.
Men de unge bliver også undervist i færdigheder af lokale frivillige som bagning og fremstilling af honning. Begge dele solgte de efterfølgende på det lokale marked og fik derved erfaring med at skabe sig et livsgrundlag. Pengene de tjente på at bage boller og slynge honning, indgik i en pulje, man kunne låne af til egen opstart – ligesom microlån. De lokale frivillige, som underviste de unge, fortalte stolt om projektet og den forskel det har gjort. Fx i et fald af teenage-graviditeter. De unge selv følte et stort ansvar overfor de lokale unge, som de gav deres viden videre til. Programmet er for alle unge uanset religiøs baggrund, så både den lokale præst og imman havde en rolle i projektet, der viste et forbilledligt samarbejde.

Hvad er et puslespil?

Overalt hvor vi kom ud til projekter og landsbyer, fik vi en varm modtagelse med sang og dans og også ofte håndtryk med den halve landsby og en velsignelse med på vejen. Der var ingen mangel på hjertevarme, men det kunne ikke skjule, hvor fattigt et samfund, det er.
Ved besøget på ungdomscentret havde en af turens øvrige deltagere, en frivillig indsamlingsleder, et puslespil med til huset i fælles gave. Det adstedkom, at der straks blev lagt et klæde på jorden, så gavegiveren kunne vise, hvorledes puslespillet ”virkede”. De unge havde simpelthen ikke set et puslespil før.

Klimatilpasning med micro-vanding

Et andet projekt på turen underviste de lokale bønder i at dyrke jorden ved hjælp af micro-vanding, der giver frodigt udbytte trods lidt vand. Et system, der kan virke simpelt for en dansk haveejer, men uopnåeligt for en fattig bonde i Malawi, der ikke har penge til at købe de spande og slanger, som det kræver. Efter først et kursus og herefter en donation af spande og slanger til at starte op på, havde gruppen, der primært bestod af kvinder, efter et år med succes dyrket tomater med en lille fortjeneste, så de nu drømte om at udvide og ekspandere produktionen.

Læs mere om Malawi til februar

KFUM-Spejderne har en partnerskabesaftale med Folkekirkens Nødhjælp, der blandt andet indebærer, at KFUM-Spejderne bakker op om den årlige sogneindsamling. Hvis I som gruppe vil deltage i indsamlingen, er der mulighed for at lave en spejdermøde med udgangspunkt i Malawi.
Børnebladet Grazat til bævere og ulve, som udkommer næste gang til februar, handler om børn i Malawi. Derudover vil der være nye aktiviteter på aktivitetsdatabasen, som også tager udgangspunkt i Malawi.

Vær med til at samle ind den 10. marts 2024

Sogneindsamlingen i 2024 foregår søndag den 10. marts. KFUM-Spejderne i Danmark opfordrer alle grupper til at deltage i indsamlingen.

Læs, hvordan du kan melde dig som indsamler eller indsamlingsleder her

,

Læs også

Menu