Den gode historie: Idékatalog giver grej og penge

Med et fælles idékatalog og et vågent øje på de løbende mulighederne, har Rækker Mølle gruppe ved Skjern fundet en givtig måde at skaffe både penge og udstyr til gruppen.


I stedet for at lede efter fonde at søge penge hos, når gruppen har brug for midler eller nyt grej, så kigger gruppen betingelserne igennem, hver gang der udbydes nye penge at søge. Og så matcher de med ønskerne i deres fælles idékatalog om der er noget, som opfylder betingelserne. På den måde er gruppen lykkedes med at fundraise knap 400.000 kr. til deres spejderarbejde siden 2016.

Mastesejl blev startskuddet

Det startede med at gruppen overvejede, om ikke de skulle have en bålhytte. Det ønske blev dog til ønsket om et mastesejl, som det lykkedes gruppen at få 30.000 kr. til, fortæller gruppeleder Ole Dransfeldt.

De efterfølgende år søgte gruppen, der tæller omkring 90 medlemmer, om flere ”småting”, som Ole betegner det. På et tidspunkt tog den daværende kasserer emnet op på et grupperådsmøde, og så blev der nedsat et egentlig fundraising-team bestående af kassereren, en forældrerepræsentant og gruppeleder Ole. På et tidspunkt overtog forældrerepræsentanten kassererposten – og så gik der for alvor sport i det.

Handling frem for snak

En del af opskriften på gruppens succes tilskriver Ole den betingelse, som en af de forældrevalgte havde for at være med i arbejdet. Nemlig, at når udvalget mødtes, så var det ikke for at snakke om, hvad de skulle gå hjem og søge penge til, men for at skrive ansøgningen sammen på mødet. Det viste sig at fungere ret godt.

Den engagerede forældrerepræsentant – og nu også kasserer – begyndte også at skrive ud til lederne og spørge dem, hvad de konkret manglede. I dag kører gruppen med et idékatalog. Lederne kigger kataloget igennem en gang årligt, men når en leder opdager mangler i fx køkkeninventaret, så kommer det også lige på listen løbende. Når en fond slår noget op, så kan teamet tjekket i kataloget, hvad passer med kravene. ”Sådan har vi hele tiden noget at plukke af”, forklarer Ole.

Fundraising-teamet holder øje med de muligheder, de kender, men andre forældrevalgte og ledere er også gode til at gøre opmærksomme på det.

”Alle ledere kan se, at det giver resultat, og derfor er der stor opmærksomhed på det”.

Nye skovle har også en værdi

Det er både kendte og etablerede puljer under fx Friluftsrådet, DUF og Nordea Fonden samt mindre, lokale muligheder gruppen søger.

Da bæverne skulle lave ”bæverdam”, blev et firma kontaktet og bæverne modtog ti skovle til arbejdet. I samme boldgade søgte og fik gruppen nogle genopladelige lommelygter, som bruges, når der står til refleksløb på programmet.

Derudover har de fået 87.000 kroner til jordforbedring omkring hytten, så de kan rejse et mastesejl i forbindelse med spejderhytte. Og da der var penge at søge til ”aktiviteter i lokalområdet” søgte og fik de penge til en maskine, så de nu selv kan trykke t-shirts. Da gruppen i 2022 tog på Spejdernes Lejr, kunne de indvie nyindkøbte telte for 100.000 kroner. Senest har gruppen modtaget penge til at opføre en ny såkaldt tarzanbane, som de selv har etableret.

Med det velfungerende fundraising-team bliver der sørget for, at der er både er penge og materialer til at lave spejderarbejde for – og så kan lederne koncentrere sig om det sidste. Det handler blandt andet også om at give børnene opgaver:

”Spejderne får stadig lov til arrangere cykelløb og sælge lodsedler for at tjene penge til gruppen. Sådan at de ikke oplever, at det hele bare kommer forærende”, understreger gruppelederen med et smil.

,

Læs også

Menu