Netflix-dokumentar om ‘Boy Scouts of America’

Onsdag den 6. september sender Netflix en dokumentar om overgreb i den amerikanske spejderbevægelse.

Jamboree 2019

Kære spejderledere og medlemmer

Vi ønsker at informere jer om en kommende Netflix-dokumentar ‘Scouts Honor’, der berører emnet overgreb i den amerikanske spejderorganisation ‘Boy Scouts of America’. Vi ved, at dette er et alvorligt og følsomt emne, og vi ønsker at sikre, at I ved, hvordan KFUM-Spejderne forholder sig til dette, hvis I som ledere  oplever at blive stillet spørgsmål fra familie og venner.

Sådan arbejder vi med trygge rammer

At sikre trygge rammer for vores  børn og unge har vores højeste prioritet. Derfor indhenter vi automatisk børneattester for alle medlemmer over 15 år, og vores samarbejde med myndighederne er godt og systematisk. Vi kræver også, at alle grupper udarbejder klare samværsregler, der sikrer trygge og ansvarlige interaktioner mellem vores ledere og børn. Gruppens samværsreglerne skal revideres hvert år. 

Vi har den holdning, at det at vi tør tale højt om og har et fælles sprog for at tale om krænkelser, er den bedste forebyggelse. Derfor har vi  forstærket  kommunikationen om forebyggelse og udarbejdet en række dialogmaterialer i samarbejde med andre organisationer, som I finder her på kfumspejderne.dk.

Vi arbejder løbende på at skabe en kultur, hvor alle er opmærksomme uden at være mistænksomme. Derfor er vi  altid åbne for dialog og samarbejde, så vi sammen kan sikre et trygt og støttende miljø for alle vores medlemmer. Hvis I har spørgsmål eller bekymringer vedrørende dokumentaren eller spørgsmål den måtte bringe op, er I velkomne til at kontakte KFUM-Spejdernes forperson Tobias Simonsen eller generalsekretær Ole Buch Rahbek. 

Med spejderhilsen

Tobias Simonsen & Ole Buch Rahbek

Kontaktinformation:

Mere viden

Vil du vide mere om samværsregler i den danske spejderbevægelse, og hvad vi gør, hvis der opstår mistanke om krænkende adfærd, kan du søge information i denne artikel på spejderne.dk.

Læs mere

Materialet Trivsel & Tryghed i foreningen kan danne udgangspunkt for en snak på fx et ledermøde. På sitet ‘Når grænser brydes’ finder du viden, gode råd og inspiration til at passe bedre på dig selv og andre i dagligdagen.

Læs også

Menu