Tips til dig, der afholder kursus på et spejdercenter

For at kunne skabe de bedst mulige uddannelsestilbud på spejdercentre landet over, er samarbejdet mellem kursusstab og center af stor betydning.

Houens Odde Spejdercenter - Foto: Johny Kristensen
Foto: Johny Kristensen

På landets spejdercentre afholdes hvert år mange kurser og arrangementer for både børn og voksne spejdere. For at centrene rundt om i landet kan være rustet til at danne rammen om lederkurser og ugekurser som blandt andre Roland eller Diamant, er det vigtig, at forventningerne er afstemt på forhånd, og at kommunikationen fungerer.

Styregruppen for Uddannelse har lavet nedenstående tips til dig, der arrangerer et kursus eller andet arrangement med det formål at ridse de forventninger og forudsætninger op, som bør være grundlag for et samarbejde – så vi kan blive gode til at bruge hinanden. En bedre fælles forståelse for hele processen inden og under et kursus gør, at stabens ønsker og centrets faciliteter optimeres, og nye muligheder.

Fire gode råd til kursuslederen og centerledelsen

Til kursuslederen

  • Økonomi: Husk at det ikke er gratis at drive et center, og der er derfor en grænse for hvor billigt centret kan tilbyde sig. Sammenlign med andre centre og vær opmærksom på, at gode faciliteter koster ekstra. En god forhandling om prisen kan være en mulighed. Centeret har måske en særlig “spejderpris” for at imødekomme muligheden for kurser på centeret. Lokaleleje på centeret er mange penge i et kursusregnskab, og derfor er prisen for en uges leje en vigtig faktor for valg af kursussted. Det er ikke alle kommuner, der refunderer lokalelejen til et distrikt – og det har stor indflydelse på kursusregnskabet.
  • Faciliteter: Undersøg hvilke faciliteter centret har, inden du booker, så det passer til det kursus, du gerne vil afholde.
  • Materialer: Hvis man er så heldig at låne materialer af centeret, er det yderst vigtigt, at man sørger for at passe på tingene og aflevere materialedepotet pænt efter sig. Respekter centerets regler for brug af materialer og maskiner. Hvis centeret er kede af at lade en kursusstab få fri adgang til materialedepotet, kan en mulig løsning være, at centerledelsen udpeger en af de centerfrivillige til at være materialeansvarlig og dermed være en del af staben. Lav tydelige aftaler om lånte materialer: Hvad har I lånt? Hvornår hentes det, og hvornår leveres det tilbage? Hvordan forholder I jer, hvis noget går i stykker? Uanset hvad der er til rådighed, er det vigtigt at lave tydelige aftaler om hvad der kan lånes og hvordan man forholder sig ved eks erstatning.
  • Reklame: Det har uden tvivl store fordele for både center og kursusstabe at have et godt samarbejde om at lave kurser på et af de grønne centre. For kursusdeltagernes vedkommende har det meget at sige for deres fremtidige valg af center til både kurser og andre arrangementer, at de har haft gode oplevelser på et center. Det vil i mange tilfælde få dem til at vende tilbage. Ungekurserne har altid mulighed for at have “Insta-take-over” på KFUM-Spejdernes Instagram-profil. I kan også undersøge, om eller centeret eller kurset har sin egen profil. Dette giver mulighed for at dele på hinandens profiler og dermed reklamerer for hinanden og dermed øge kendskabet til hinanden. Skriv til kommunikation@kfumspejderne.dk, hvis I ønsker at have take-over.

Til centerledelsen

  • Økonomi: Tilbyd en særlig “spejderrabat” på lokalelejen eller tilbyd en stabsweekend uden beregning. Undersøg hvad I kan tilbyde staben af gode aftaler, som kan have stor værdi for dem. Det er ikke altid, at stabsfolkene har kendskab til, hvordan et center fungerer og hvilke udgifter, der er forbundet med driften af et center. Centrets hjemmeside er et oplagt sted for kursusledere at kigge, før de træffer et valg om kursets placering. Det er derfor vigtigt, at centeret har information om pris og om særlige muligheder for kurser på deres hjemmeside. Ofte vil kursusstaben gerne prioritere en højere lokaleleje, hvis faciliteterne er særligt gode, eller der kan laves aftaler, der giver staben færre opgaver i forbindelse med planlægning og udførsel af kurset.
  • Faciliteter: Orienter jer om hvilke faciliteter, det kræver at holde hvilke kurser og være ærlige om, hvad centeret har kapacitet til. Kurser, hvor deltagerne opbygger en lejr og sover i telt, er ofte mindre krævende lokalemæssigt end fx Roland 2, hvor alle deltagerne sover inde, og der er behov for et instruktionslokale. Et stort samlingsrum, der beskytter mod dårligt vejr for hele kurset, kan være en lade, et stort telt eller et mastesejl. Køkkenet skal være veludrustet med gode muligheder for køl og frys. Der købes ofte mad ind til hele kurset en gang, og der skal være plads til at maden kan være på køl. At bespise så mange mennesker kræver gode hygiejnemæssige faciliteter. En opvaskemaskine og gode borde er et must. Gode toiletter og badefaciliteter prioriteres ofte højt og skal være i et passende antal i forhold til antal deltagere og stab. En god dialog mellem kursusstab og centerledelse er afgørende for at rammerne på centeret er de bedste for at afholde et kursus.
  • Materialer: At afholde et kursus kan være meget materialetungt, og det kan være en stor opgave for staben at skulle rundt til spejdergrupper og låne sig frem til fx telte, patruljekasser, reb osv. Hjælp derfor staben ved at låne dem materialer. Overvej evt. om der skal en centerfrivillig med i staben som materialeansvarlig. Lav tydelige aftale om materialer, der går i stykker. Der kan også være materialer som koster ekstra. Eksempelvis leje af patruljekasser eller forbrug af brænde. Aftal på forhånd, hvad prisen er, eller om det er med i lejeprisen for centeret. Centeret kan med fordel udarbejde en materialeliste som deles med en kursusstab eller lægges på centerets hjemmeside.
  • Reklame: Hvis centeret har profiler på sociale medier, så vær opmærksom på at dele opslag fra kurserne, så I viser aktivitet og glade spejdere på jeres egen profil.

Og det bedste råd til begge parter: Samarbejd om at give spejderne den fedeste spejderoplevelse, der kan stå mål med det, vi gerne vil som spejdere, så vi efterlader denne verden en lille smule bedre, end da vi kom 🙂

Forventningsafstem inden, hjælp hinanden under og evaluer efter, så I bliver endnu bedre næste gang.

Læs mere

Find flere råd til det gode samarbejde og om processen for ansøgning om kursus og efterfølgende godkendelse på kursushaandbogen.kfumspejderne.dk

Har du spørgsmål?

Skriv til Styregruppen for uddannelse, hvis du vil vide mere på sud@kfumspejderne.dk

Læs også

Menu