En fantastisk dag for KFUM-Spejderne

Det er et skulderklap til KFUM-Spejderne og alle naturelskere, når Houens Odde Spejdercenter modtager 50 mio. kroner til det ambitiøse projekt Landskabets Haller.

Houens Odde Spejdercenter - Foto: Johny Kristensen
Foto: Johny Kristensen

Det vakte stor glæde hos de frivillige houmænd, der har haft deres gang på Houens Odde  siden 1970’erne. Men først skulle beskeden om donationen, og at det rent faktisk lykkedes, lige lande hos HOU-formand Bjørn Eidnes.

Da Ole ringede (red. generalsekretær Ole Buch Rahbek), skulle jeg lige have et øjeblik til rent faktisk at forstå, at vi har fået en så generøs bevilling. Jeg har været frivillig på Houens Odde i 20 år og involveret i processen om en fornyelse af centret særligt de seneste par år. Så det er så utroligt dejligt, at det nu er en realitet, og vi er utroligt glade og stolte over, at A.P. Møller Fonden kan se ideen i vores visioner for stedet’’.

Sådan lyder det fra Bjørn Eidnes til nyheden om, at Houens Odde Spejdercenter har fået en historisk bevilling fra A.P. Møller Fonden på hele 50 mio. kroner. Bevillingen skal realisere projektet Landskabets Haller og en langvarig drøm om at sikre tidssvarende bygninger til stedet, så spejdere, foreninger, skoler og lokale borgere kan opleve den unikke naturperle, som Houens Odde er.

Lang vej inden donation

Det har krævet et stort arbejde at kvalificere projektet til den flotte donation. Mange har været involveret i processen, og det frivillige bagland har en stor andel i succesen. 

‘’Der ligger mange følelser og hjerteblod i det for os. Som frivillige på Houens Odde, har vi været dybt involveret i projektudviklingen – og det vil vi også være helt frem til der står et nyt, flot byggeri. Det er enormt vigtigt for os frivillige på stedet, at vi har fået lov at være med helt i front – også i forberedelsesprocessen frem mod en kommende udskrivelse af en  arkitektkonkurrence. Vi har et stort fællesskab og viden omkring spejdercentret, fordi vi har gået år efter år og bygget om og malet træværket med umbragrøn i spandevis. Derfor ser vi også utroligt meget frem til,  at der bliver  bygget noget nyt og mere tilgængeligt, så vi kan invitere endnu flere børn med ind i spejderfællesskabet,’’ siger Bjørn Eidnes, formand for houmændene på Houens Odde.

Sikrer fortsat attraktive rammer

Tusindvis af børn har fået fantastiske oplevelser i rammen af det nuværende aktivitetscenter, som blev bygget af frivillige kræfter tilbage i 1970’erne. Et imponerende stykke frivilligt arbejde, der vidner om, at spejdere er af en helt særlig støbning. Bygningerne har dog tjent deres tid og det glæder Bjørn Eidnes, at Houens Odde Spejdercenter med donationen fortsat kan tilbyde attraktive rammer for børn og unge, hvor de kan møde naturen. 

‘Lige præcis det knap 50 år gamle aktivitetscenter, som vi nu kommer til at erstatte med nyt byggeri, har en helt særlig plads i de fleste houmandshjerter. Vi glæder os som Houmænd til at være med til at definere det nye byggeri, og til fortsat at være helt tæt på processen, og byde ind med de erfaringer og den viden om stedet, som vi naturligt kan bidrage med. Nu kan vi bruge mere tid på at udvikle endnu flere aktiviteter og arrangementer i stedet for at bruge så meget tid på at vedligeholde de gamle træbygninger.  De har været meget slidt i mange år – så det bliver en stor opkvalificering,” siger Bjørn Eidnes.

Det er ambitionen, at det nye center bygges efter principper om universelt design, hvilket betyder lettere adgang for alle uanset bevægelighed. Universelt design er en måde at designe en facilitet eller bygning på, så de kan bruges af alle mennesker i videst muligt omfang uden behov for tilpasning eller specialiseret design.

Udbydes i arkitektkonkurrence

I løbet af sensommeren udarbejder KFUM-Spejderne og A.P. Møller Fonden i samarbejde en plan for, hvordan drømmen realiseres. Selve projekteringen af det omfattende byggeri vil blive udbudt i en arkitektkonkurrence med en prækvalificering, hvorefter de endelige tegningerne til Landskabets Haller bliver udarbejdet. Houmændene har været med i processen om et nyt spejdercenter helt fra begyndelsen, og det bliver de fortsat. 

Vi glæder os til, at der bliver lettere adgang for alle, bedre faciliteter for ophold, aktiviteter, opbevaring, naturformidling og meget mere. Det kommer også til at gøre det endnu federe at være frivillig på Houens Odde, forhåbentlig gøre en del ting lettere, og at vi kan komme til at udvikle endnu flere fantastiske aktiviteter og lejroplevelser i fremtiden,’’ fortæller Bjørn Eidnes. 

Fakta

De frivillige medarbejdere på Houens Odde Spejdercenter, Houmændene, sørger hele året rundt for at udvikle og afholde forskellige arrangementer for spejdere fra hele landet og resten af verden. De klargører også centret hvert forår og efterår. Hvis du er 16 år eller derover og spejder, så har du mulighed for at blive houmand. Læs mere om houmændene her.

Læs også

Menu