Bedre adgang til naturoplevelser på Houens Odde Spejdercenter  

En bevilling på 50 mio. kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal sikrer en omfattende fornyelse af KFUM-Spejdernes frilufts- og spejdercenter på Houens Odde ved Kolding.

Houens Odde set fra oven. Foto: Daniel Nakskov
Houens Odde set fra oven. Foto: Daniel Nakskov

Centralt i Danmark, ved Kolding Fjord, skal et omfattende nybyggeri på Houens Odde Spejdercenter sikre tusindvis af børn og unge en fantastisk mulighed for at møde naturen. Ambitionen er at give tusinder af børn flere oplevelser i den unikke skov og ved fjorden.

A.P. Møller Fonden støtter fornyelsen af Houens Odde Spejdercenter for at gøre det attraktivt for endnu flere børn og unge at indgå i et aktivt spejderfællesskab i naturen. Samtidig skabes et attraktivt udflugtsmål for alle i trekantsområdet, hvor den unikke kombination af skov, mose og adgang til vandet byder på enestående naturoplevelser. 

Med projektet ‘Landskabets Haller’ vil KFUM-Spejderne i Danmark skabe et unikt og tilgængeligt udgangspunkt for, at spejdere, foreninger, skoler og lokale borgere kan møde naturen. Landskabets Haller erstatter det eksisterende og nedslidte aktivitetscenter, som siden 1970’erne har været ramme for spejderlejre for tusinder af børn.

Vi ønsker hos KFUM-Spejderne at skabe et udgangspunkt, hvor børn og unge kan tage del i oplevelser i naturen. Den generøse donation fra A.P. Møller Fonden understøtter børn og familiers adgang til oplevelser og meningsfulde fællesskaber i naturen, som er med til at skabe grundlaget for bedre trivsel. Der skal lyde en stor tak til Fonden for at være nysgerrig på spejdernes værdier og metode,’’ siger Ole Buch Rahbek, generalsekretær i KFUM-Spejderne i Danmark.

Nye rammer skaber oplevelser i naturen 

Med bevillingen er det ambitionen at skabe et sted, hvor også børn og unge med handicap skal have mulighed for at tage del i oplevelser i det grønne. Således bliver centret bygget i forlængelse af idealer om universelt design, som sikrer tilgængelighed og adgang for alle.  Med bevillingen er stedet sikret en fortsat udvikling til gavn for børn og unge – også dem, der ikke er spejdere. 

Landskabets Haller

Projektet har den samlede betegnelse ‘Landskabets Haller’ og består af tre helt nye bygninger: Skovens Hal, Himlens Hal og Fjordens Hal:

  1. Skovens Hal bliver det nye knudepunkt for aktiviteterne i området og vil erstatte det nuværende aktivitetscenter. Herfra vil der være adgang til oplevelser i skoven, overnatning, madlavning i det fri, faciliteter til lejrskole og meget mere. 
  2. Himlens Hal skal udgøre stedets ‘forsamlingshus’ i naturen, hvor der er plads til undervisning og formidling. Samtidig vil hallen med udsigt til himlen give mulighed for ro til fordybelse og samvær. 
  3. Fjordens Hal vil blive udgangspunktet for at gå på opdagelse i dyre- og plantelivet omkring vandet. Samtidig vil Fjordens Hal understøtte en bred palette af sejlaktiviteter og oplevelser på og i vandet.  

Baggrund

Houens Odde Internationale Spejdercenter har som en del af KFUM-Spejderne i Danmark siden 1947 dannet ramme om spejderaktiviteter og lederuddannelse. Stedet er i dag et internationalt spejdercenter, hvor tusindvis af spejdere og unge frivillige fra hele verden mødes i fællesskab på tværs af nationaliteter. 

Mere information

Initiativerne er finansieret af A.P. Møller Fonden og ledes af KFUM-Spejderne i Danmark. I forbindelse med projektet udskrives en arkitektkonkurrence, ligesom der inddrages erfaringer fra en lang række relevante samarbejdspartnere. 

For yderligere oplysninger kontakt:

Generalsekretær hos KFUM-Spejderne i Danmark, Ole Buch Rahbek på mail: ole.rahbek@kfumspejderne.dk eller tlf.: 22 30 78 33.

Læs også

Menu