Orientering fra hovedbestyrelsesmøde juni 2023

I 2023 fejrer det internationale spejdercenter i Schweiz 100 års jubilæum. KFUM-Spejdernes hovedbestyrelse valgte derfor at afholde deres juni-møde i de smukke rammer på centret i Kandersteg omkranset af bjerge.

  • Foto. Sara Jil-Jane Pedersen
  • Foto: Johny Kristensen

Vækst – bedre spejderaktiviteter og flere spejdere

Først på agendaen var vækst: En diskussion om hvordan vi som KFUM-Spejdere fortsat sikrer et solidt økonomisk grundlag for spejderaktiviteter i de kommende år. Her godkendte hovedbestyrelsen en indstilling om at anvende de midler, der er sat af til vækst til at ansætte en tidsbegrænset udviklingskonsulent, der bl.a. skal være med til at hjælpe nye familiespejderenheder i gang, yderligere hjælp til grupper med få medlemmer og fundraising med henblik på vækstinitiativer, herunder til gruppeudvikling. Vi i hovedbestyrelsen er særligt glade for dette initiativ, da det er en investering i det fremtidige spejderarbejde, så flere spejdere kan opleve bedre spejderaktiviteter.

Lovudvalg til Landsmøde 2024

På dette møde har vi i hovedbestyrelsen også nedsat et lovudvalg, hvis primære funktion er at støtte og rådgive grupper, distrikter og andre i at stille lovforslag frem mod landsmøde næste år, 2024. Udvalget består af Lasse Jakobsen, Andreas Larsen, Jakob Gissel og Kirstine Iversen.

Endvidere blev der også talt om tema og ønskede emner til selve landsmødet, hvor vi i hovedbestyrelsen tænker, at det er naturligt, at formålsprocessen og den (for nuværende under udarbejdelse) nye strategi vil være i fokus. Det er også et ønske, at landsmødet bliver en mulighed for at kigge fremad, og at det er et springbræt til at tage vores fælles beslutninger på landsmødet med ind i det fremtidige spejderarbejde. Lovudvalget kan kontaktes på: lovudvalg@kfumspejderne.dk

Nye partnerskabsaftaler med Nepal Scouts og Scouts of Namibia

På mødet blev to nye partnerskabsaftaler med hhv. Nepal Scouts og Scouts of Namibia godkendt. Partnerskabet med Nepal Scouts er helt nyt, mens samarbejdet med Scouts of Namibia bygger videre på tidligere erfaringer – begge partnerskaber er en del af vores strategi om, at ’Vi rækker ud’. Projekterne beror på ekstern finansiering og første del til partnerskabet med Scouts of Namibia er allerede sikret, hvilket betyder at projektet tidligere kan komme i gang.

Ny strategi

Om eftermiddagen faciliterede strategipatruljen en workshop for resten af hovedbestyrelsen for at opdatere dem på processen. Udarbejdelsen af en ny strategi tager udgangspunkt i vores fælles vision om at ”Rykke verden med vilje”. Vi har modtaget input fra gruppeledere i hele landet med fokus på spørgsmålene:

Inden for hvilke områder mener du, at verden trænger til at blive rykket?” og ”Hvad er nødvendigt for, at vi som KFUM-spejdere kan rykke verden med vilje”.

Dette gav inspiration til gode dialoger, som strategipatruljen tager med videre i arbejdet, bl.a. hvordan vi kan sørge for at en strategi er håndgribelig og nærværende for grupper og distrikter.

Læs også

Menu