Den gode historie: Teknologien indtager spejdermødet

Er teknologien er stille og rolig ved at indtage spejdermøderne, men er det en dårlig ting? Kan vi faktisk bruge teknologien til at få flere ud i naturen?

Tornby-Vidstrup gruppe fra KFUM-Spejderne var på besøg med deres bæver og ulve på årets Naturmøde i Hirtshals. Her afprøvede de, hvordan man kan bruge microbitter som morsekodeløser. Microbitter er mini computere, som er nemme at programmere med plugin programmer. Efter et par forsøg, fik børnene lige så stille styr på, hvordan de skulle taste morsekoden ind for at få vist det rigtige bogstav på den lille diodeskærm, og også hvordan de nulstillede microbitten, hvis de tastede fejl.

Teknologien skal understøtte, ikke overtage

Microbitterne er bare en af de typer teknologi, som kan bruges til at få flere børn og unge ud i naturen. Dette var også omdrejningspunktet i en debat arrangeret af Spejderne på årets Naturmøde: “Kan man tænde et bål med en microbit?”. Her blev der blandt andet snakket om, hvordan man med teknologien kan understøtte, at flere børn og unge kommer ud i naturen, med udgangspunkt i PigespejderTech’s inddragelse af microbits i spejderarbejdet gennem aktiviteter.

Debatdeltagerne var Julie Wænnerstrøm fra PigespejderTech, som har været med til at udvikle microbit materialet, Dennis Teilmann Maigaard fra Natureventyr, som er en app der igennem historiefortællingere skal få flere familier ud i naturen, Anneliese Leithoff Christensen fra Statens naturhistoriske museum og Gertrud Lynge Esbensen Antropolog hos Aarhus universitet.

I debatten blev der blandt andet diskuteret, hvordan man kan bruge tech til at genskabe børn og forældres forbindelse til naturen fx igennem apps som Natureventyr eller Googles planteskanner. Under debatten blev det også pointeret at teknologien som for eksempel en app, ikke skal være aktiviteten, men et værktøj til at understøtte den naturudforskende.

De voksne mod teknologien

Det blev også diskuteret, hvorvidt det er børnene eller de voksne som det kræver den største adfærdsændring af, for at få flere ud i naturen, da voksne oftest er dem som kan have et fjendebillede af brugen af teknologi. Til det svarede Julie fra PigespejderTech:

Fra en spejdersynsvinkel er det nok tit de voksne, fordi børnene tit er villige til at komme med ud. Tit handler det om at lederne også har tiden og er villige til at sætte sig ind i det og tage det med ud.

Pointen var, at for de fleste børn er teknologi noget, de allerede bruger i deres hverdag. Så de har en hurtig og naturlig tilgang til, hvordan de skal bruge teknologien, når de får den i hånden. Noget bæverne og ulvene fra Tornby-Vidstrup gruppe beviste med al tydelighed på Naturmødet.

Læs mere om PigespejderTech’s microbit materiale her

Læs også

Menu