Orientering fra hovedbestyrelsen maj 2023

Hovedbestyrelsen var samlet til møde på seneste korpsweekend. Her blev det blandt andet besluttet, hvornår næste landsmøde skal afholdes.


Kommunikationsundersøgelse 

De seneste måneder har styregruppen for kommunikation i samarbejde med kommunikationsteamet gennemført en læserundersøgelse af KFUM-Spejdernes faste, større udgivelser. Analysen på baggrund af undersøgelsen, vil blive brugt til at udvikle og målrette de faste udgivelser bedst muligt. I samme forbindelse har hovedbestyrelsen vedtaget et arbejdsgrundlag for styregruppen for kommunikation, som i tæt samarbejde med korpskontoret vil danne udgangspunkt for arbejdet med korpsets kommunikation.

Sejladsbestemmelser er opdateret

KFUM-Spejdernes sejladsbestemmelser er blevet efterset og opdateret blandt andet af en række dygtige fag-frivillige. Dette vil der i nærmeste fremtid komme mere ud omkring, ligesom de opdaterede retningslinjer vil være at finde på KFUM-Spejdernes hjemmeside.

Retningslinjer for repræsentantskaber

Hovedbestyrelsen har ligeledes vedtaget retningslinjer for de repræsentantskaber, KFUM-Spejderne indgår i. Har man et repræsentantskab lokalt hos eksempelvis en efterskole eller lignende, er man velkommen til at kontakte hovedbestyrelsen eller korpskontoret for sparring derom.

Landsmøde 2024 bliver 6.-8. september

Næstsidst kan vi med glæde meddele, at der er lagt dato og placering for Landsmøde 2024, som vil blive afholdt på Houens Odde Spejdercenter d. 6. – 8. september. Hovedbestyrelsen ser allerede frem til at mødes med jer og kigge nærmere ind i beslutningerne omkring KFUM-Spejdernes formålsparagraf. 

DM i Spejder tilbage i 2024

Der er netop blevet vedtaget budget og planlægningen af DM i spejder 2024 er gået i gang. Vi glæder os til snart at kunne fortælle mere og samles om dette arrangement igen. 

Læs også

Menu