”Man får bare lyst til at give noget tilbage, når man har modtaget så meget.”

Ny rapport fra Vifo viser, at når frivillige melder sig som instruktører på lederuddannelserne i FDF og KFUM-Spejderne, er det ofte fordi de er blevet opfordret til det, og fordi de gerne vil give noget tilbage til organisationen.

Foto: Johny Kristensen

Ligesom så mange andre organisationer og foreninger drives de idébestemte børne- og ungdomsorganisationer langt hen ad vejen af frivillige. Det gælder også for de to værdibårne organisationer FDF og KFUM-Spejderne, der tilsammen har cirka 50.000 medlemmer og mange frivillige, der på ugentlig basis laver aktiviteter for og med hinanden.

De to organisationer har tradition for at uddanne deres egne ledere, og i en ny rapport ser Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) for første gang nærmere på lederuddannelse som fænomen og mere specifikt på de to organisationers lederuddannelse.

Fire grunde til at være frivillig

På baggrund af interviews og observationer er der identificeret særligt fire temaer, som har betydning for, hvorfor kursuslederne og instruktørerne på organisationernes lederuddannelseskurser er startet som frivillige, og hvorfor de laver frivilligt arbejde:

  • Fordi de er blevet opfordret til det
  • Fordi de vil give noget igen
  • Fordi de får muligheden for at fortsætte som spejder eller FDF’er
  • Fordi der er mulighed for at udvikle sig.

En instruktør på et kursus hos KFUM-Spejderne siger således:


”Man oplever at få så meget, når man selv er spejder. Det får man lyst til at give tilbage til spejderbevægelsen. Sådan har jeg det i hvert fald.”

Bliver en del af et fællesskab

De fælles oplevelser, som deltagerne får på kurserne, er med til at skabe en tilknytning til et fællesskab, som kan være med til at fastholde de frivillige. En uddannelsesansvarlig fra KFUM-Spejderne fortæller, at de unge, der har været på kursus i det distrikt, han er tilknyttet, er dem, der fortsætter som spejdere.

”Der er ikke ret mange spejdere i min egen gruppe, som ikke har været på kursus. Hvorimod rigtig mange af dem, der stopper, når de bliver sådan 13-16 år, gør det, fordi de ikke har været på kurserne. De deltagere, som jeg har haft ude på kurserne, giver udtryk for, at der er en fællesskabsfølelse. De får nogle nye at spejle sig i og kommer ind i nogle fællesskaber på tværs af landet,” siger han.

Om Vifos undersøgelse

Rapporten ’Lederuddannelse i frivillige foreninger – mellem værdier, identitet og praksis’ ser blandt andet på, hvorfor mange FDFere og KFUM-spejdere vælger at bruge så meget af deres fritid på at lave uddannelse for andre, og hvad de får ud af det.

Download Rapporten Lederuddannelse i frivillige foreninger – mellem værdier, identitet og praksis

Læs mere hos Vifo:

Artikel: Ny Vifo-rapport om frivillige i FDF og KFUM-Spejderne: Man får bare lyst til at give noget tilbage, når man har modtaget så meget.

Artikel: FDF og KFUM_Spejdernes lederuddannelse sætter værdier i spil

 

,

Læs også

Menu