Spejderne har fået ny strategi

Den nye strategi for foreningen Spejderne skal styrke spejderbevægelsens arbejde og tværkorpslige projekter.

Åbningsbålet på Spejdernes Lejr 2022, hvor 32.000 børn, unge og frivillige var samlet.
Foto: Johny Kristensen

På Spejdernes årsmøde i marts måned 2023 blev der vedtaget en ny femårig strategi for perioden 2023-2027. Strategien skal styrke spejderbevægelsens arbejde med at gøre børn og unge beredte til livet ved bl.a. at sikre bedre erfaringsindsamling og vidensdeling fra tværkorpslige projekter samt styrke spejderbevægelsens fælles interessevaretagelse, både nationalt og internationalt. I den kommende 5-årige periode skal foreningen danne rammen for tværkorpslige projekter som bidrager til at styrke børn og unges fællesskab, friluftsliv og spændende udfordringer. Blandt andet gennem afholdelsen af endnu en Spejdernes Lejr i 2026, som kan give 35.000 deltagere uforglemmelige spejderoplevelser og vise omverdenen, hvad spejderlivet indebærer.

”Spejdernes Lejr er et fantastisk eksempel på, hvad vi sammen kan opnå, når vi samarbejder på tværs af korpsene. Med den nye strategi vil vi, i tæt samarbejde med medlemskorpsene, styrke de tværkorpslige indsatser og sikre erfaringsindsamling, vidensdeling og projekter til gavn for spejderne i alle korpsene,” fortæller Annette Jorn, sekretariatschef for foreningen Spejderne.

Strategien indeholder bl.a.:
⚜ Fokus på mere erfaringsindsamling og vidensdeling
⚜ Spejderne skal fortsat danne rammen om relevante tværkorpslige projekter
⚜ 4 pejlinger som Spejdernes projekter skal holdes op imod
⚜ Styrket indsats for fælles mærkesager

Bedre erfaringsindsamling og vidensdeling

For at sikre en bedre vidensbank og et mere kontinuerligt arbejde med tværkorpslige projekter, såsom Spejdernes Lejr, fastslår den nye strategi, at et lille sekretariat vil være til stede mellem lejrene. Her skal sekretariatet blandt andet bidrage med at sikre en bedre erfaringsindsamling og vidensdeling fra tværkorpslige projekter, ligesom foreningen også bliver tovholder på den danske spejderbevægelses bud på verdensjamboreen i 2031 og afholdelsen af Spejdernes Lejr 2026. Fremover vil Spejdernes projekter desuden blive holdt op mod fire pejlinger, der skal sikre, at projekterne er en inspiration for spejderbevægelsen. De fire pejlinger er; organisatorisk, socialt, natur og økonomisk.

Styrket indsats for fælles mærkesager

Foreningen Spejderne vil, i tæt samspil med medlemskorpsene, styrke den danske spejderbevægelses arbejde for børn og unge ved at sikre, at fælles mærkesager og indsatser bliver synliggjort for omverdenen. Det være sig både gennem en stærkere koordinering af fælles interessevaretagelse til nationale events, såvel som at undersøge muligheden for en mere effektiv koordinering af deltagelse på lejre og processer på den internationale scene.

Opdaterede vedtægter og nye titler

På generalforsamlingen blev vedtægterne også opdateret, da der var et ønske om en forenkling af styringsdokumenterne. Derfor blev den tidligere rammeaftale fjernet, så de opdaterede vedtægter og den vedtagne strategi nu udgør de to styringsdokumenter for foreningen Spejderne.

Derudover blev det også vedtaget, at lederne af bestyrelsen fremover selv kan vælge, om de vil kalde sig for- kvinde/mand/person. De tidligere formænd for bestyrelsen, Kristine Clemmensen-Rotne og Tobias Simonsen, besluttede sig efterfølgende for, at de fremadrettet vil kalde sig forpersoner.

Du kan læse hele Spejdernes nye strategi for perioden 2023-2027 her

Fem spejderkorps – én forening

Spejderne er en paraplyorganisation, der repræsenterer de fem danske spejderkorps; Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig. De fem spejderkorps har i mange år samarbejdet om forskellige projekter, og i 2015 gik de fem spejderkorps sammen i den fælles forening Spejderne.

Læs også

Menu