Søg fripladsordningen til økonomisk trængte familier

KFUM-Spejdernes fripladsordning kan søges af grupper, hvor forældre fravælger spejder pga. økonomi.

Foto: Maj-Britt Nielsen

KFUM-Spejdernes fripladsordning gør det muligt for grupper, som har børn til spejder fra økonomisk trængte familier at få dækket korpskontingentet, så børnene stadig har mulighed for at komme til spejder og møde andre fællesskaber end i skolen. Det er især vigtigt for børn og unge, som af økonomiske årsager kan have svært ved at komme ind i et fællesskab og vedligeholde betydende relationer.

Du lan læse mere om KFUM-Spejdernes fripladsordning her.

Hvad dækker en friplads?

En friplads dækker gruppens udgift til korpsafgift i et år. I praksis er det 4 x 112 kroner, som refunderes til gruppen. Gruppen skal derfor selv sørge for dækning af forskellen mellem gruppens kontingent og korpsafgiften. I nogle perioder har det ligeledes været muligt at få tilskud til fx uniform, tørklæde m.m. til barnet, hvis den generelle søgning til fripladser er lav, og der derfor er overskydende midler i ordningen. 

Læs også

Menu