100 fripladser til børn i udsatte boligområder

Projektet ’Børnene tilbage i fællesskabet’, der skal nå ud til flere udsatte børn og unge er blevet evalueret.

KFUM-gruppen, Østerhøj-Måløv fra Ballerup, har sin venskabsgruppe fra Hensingham i England med på lejr. Her nyder de deres internationale lejr ved aftenbålet sidste aften på Spejdernes Lejr 2017. Foto: Pernille Bille Tvedt
Foto: Pernille Bille Tvedt

Under titlen ’Børnene tilbage i fællesskabet’ har fire af Spejdernes medlemskorps de seneste år haft muligheden for at starte – eller udvide eksisterende grupper i udsatte boligområder med henblik på at få flere børn og unge tilbage i fællesskabet efter Corona. Projektet startede op i 2021 med støtte fra Villum Fonden med det overordnede fokus har været at understøtte børn og unge i særligt udsatte positioner til at opnå bedre trivsel og indhente fagligt efterslæb som følge af nedlukningerne under Corona. Dette er sket gennem adgang til forskellige børne- og ungefællesskaber med udgangspunkt i spejdermetoden.

I alt er der blevet igangsat 10 indsatser under projektet, og derudover er der givet cirka 100 fripladser til udsatte børn og unge i hele landet. Blandt andet er der opstartet en spejdergruppe på Amager i samarbejde med Red Barnet, som tilbyder spejderaktiviteter og fællesskab for børn og unge i Naturklubben.

“Det er dejligt at komme ud og være en del af noget større og se, hvordan børnene bare deltager i aktiviteterne på lige fod med de andre spejdere” fortæller en frivillig i Naturklubben.

I løbet af projektet har spejderkorpsene samarbejdet med over 30 forskellige partnere og lokale events. Blandt andet kommuner, boligsociale helhedsplaner, NGO’er, og forskellige aktivitetsforeninger har været involveret for at kunne nå ud til børnene og give dem de rette tilbud.

Værdifuld erfaring og vidensdeling

Spejderkorpsene har haft begrænset erfaring med målgruppen tidligere og har derfor haft stor glæde af at få erfaringer med at etablere et mere mangfoldigt fællesskab. På tværs af indsatserne har der løbende været etableret en række erfaringsseminarer, som har sikret videndeling på tværs.

Erfaringen fra projekterne er blandt andet, at det tager tid og kræver kontinuitet, at tiltrække børn til spejderaktiviteter i disse områder. Samtidig har det stor betydning at have lokale ambassadører i området, der kan være med til at engagere deres netværk i spejdergruppen. Du kan læse flere erfaringer i evalueringsrapporten fra projektet her og læse mere om projektet her.

Læs også

Menu