Biblens fortællinger skal gøres levende

Forkyndelse og refleksion blandt børn og unge får bedre vilkår med en flot opkvalificering af projektet ’Det med Gud’.

Louise Heldgaard skal udvikle andagtportalen Det med Gud.
Foto: Privat

Fra og med 1. marts 2023 er Louise Heldgaard Bylund ansat som projektleder på ’Det med Gud’ hos de fire børne- og ungdomsorganisationer De grønne pigespejdere, KFUM og KFUK, Frivilligt Drenge- og Pige-forbund (FDF) og KFUM-spejderne i Danmark.

Projektet ’Det med Gud’ består af den fælles andagtsportal som retter sig mod frivillige ledere i foreninger, præster, lærere og andre, der arbejder med forkyndelse for børn og unge. Portalen indeholder materiale til andagter med mange forskellige emner til både børn og teenagere. En frivillig arbejdsgruppe fra de fire børne og ungdomsorganisationer producerer indholdet til portalen, der blev etableret i 2019.

Inspiration til refleksion

Med ansættelsen af en projektleder på fuld tid ønsker organisationerne at udvikle arbejdet med det nuværende projekt ’Det med Gud’. Håbet er at nå en bredere målgruppe og gøre projektet endnu mere relevant i den samtid, vi lever i. Formålet med portalen er at bidrage til at give børn og unge flere nuancer af dét at stå på et kristent grundlag ved at give vores ledere rum og redskaber til at skabe refleksion over de store og vigtige spørgsmål i livet sammen med børn og unge.

Og det arbejde glæder kommende projektleder Louise Heldgaard Bylund sig til:

Jeg glæder mig til sammen med de frivillige ude i organisationerne at finde ud af, hvordan vi kan dele og lege alt det med Gud, Bibel, håb, tvivl og liv. Jeg tror, vi kan finde nogle nye veje ind i formidling af kristendom, så det ikke føles som en kedelig pligt i slutningen af et møde. Mit håb er faktisk, at vi alle tør engagere os, uanset om det med Gud udspiller sig som en aftensang, en opvarmningsleg, et nyt forløb eller som den særlige, trygge stemning, der kan opstå, når børn, unge og voksne mødes på tværs.

Louise Heldgaard Bylund kommer med en ph.d. i teologi fra Aarhus Universitet og har været ansat som videnskabelig assistent på Aarhus Universitet. Derudover har hun en omfattende erfaring som frivillig i bl.a. Baptistspejderne samt flere udvalgsposter hos KFUM og KFUK.

Pengene til ansættelsen kommer fra en bevilling fra BorgFonden, som støtter bl.a. opkvalificering af forkyndelse i kirkelige organisationer. Bevillingen varer til og med juni 2025.

Vil du vide mere?

Besøg projektportalen på www.detmedgud.dk

, ,

Læs også

Menu