Hele Danmarks Familieklub i forandring

Partnerskabet mellem KFUM’s Sociale Arbejde, FDF og KFUM-Spejderne udløb ved årets udgang, men det er stadig muligt at lave Familieklub i 2023.

Foto: Pernille Bille Tvedt

Visionen er den samme, men fra og med 2023 skal klubberne, der gerne vil fortsætte det gode arbejde i Hele Danmarks Familieklub, selv søge finansiering hjem lokalt – og de eksisterende familieklubber er i fuld sving med at søge ny finansiering hjem. Det drejer som om midler til mad, aktiviteter og udflugter til og med klubbens medlemmer, som alle er lokale børnefamilier. 

Marianne Nørlem hos KFUM-spejderne i Kalvehave, er lykkes rigtig godt med at søge midler hjem til den lokale familieklub, og det viser at der stadig er opbakning til projektet og sagen lokalt. Klubben har søgt, og fået doneret, 10.000 kr af Viking Malt A/S – det er stærkt arbejde af de lokale frivillige!

Børnene inviteres indenfor

De deltagende spejdergrupper har gennem Projekt Hele Danmarks Familieklub fået en unik mulighed for at invitere de børnefamilier indenfor, som ikke altid selv finder vej til spejderarbejdet. Flere grupper har fået så positive oplevelser fra projektet, at de slet ikke ønsker at stoppe igen. De har på egen hånd efterfølgende rejst midler så det gode initiativ kan fortsætte. Desuden har spejdergrupperne i projektet haft mulighed for at vise lokalsamfundet, hvad et lokalt kraftcenter kan give tilbage, til børnefamilier. Og flere steder har der være masser af synergi til familiespejderenheden.

Projektet har vist sig at være et godt supplement til spejdergrupper, der også gerne vil introducere familiespejder, eller udvide deres enhed. Takket være en professionel projektledelse fra KFUM’s Sociale arbejde, er det lykkedes, at skabe nye værdifulde fællesskaber over hele landet. Det kan vi som KFUM-Spejdere godt være stolte af at have været del af, fortæller udviklingskonsulent hos KFUM-Spejderne fortæller Thomas Olsen.

Vil du vide mere?

Skriv til udviklingskonsulent Thomas Olsen på thomas@kfumspejderne.dk

Læs også

Menu