Den gode historie: Seniornetværket i Thy skal være med til at holde på de unge

I Thy distrikt har de unge oprettet et seniornetværk, hvor de mødes på tværs af alder, grupper og korps. Læs hvordan netværket har været med til at holde på de unge.

Unge spejdere kan være svære at fastholde i gruppen, især hvis man ikke er så mange. Men de unge spejdere er vigtige i grupperne, og det er derfor også vigtigt, at spejderne føler, at der er aktiviteter, der passer til dem, og at der er andre unge – for unge trækker flere unge til. 

For at fastholde de unge spejdere i Thy distrikt, har de startet et seniornetværk op. Seniornetværket er et initiativ taget af de unge spejdere på tværs af distriktet med opbakning fra distriktstaben. Seniornetværket er for alle spejdere, der går i 7. klasse (efter nytår) og har i princippet ingen øvre grænse.  

Både basale og alternative aktiviteter

Seniornetværket flytter rundt blandt grupperne. Der er derfor ikke samme gruppe/personer, der står for planlægning af møderne, og det giver derfor mulighed for nye aktiviteter hver gang. Den planlæggende gruppe/personer bestemmer, hvad der skal laves og står for det praktiske.

Indtil videre har seniornetværket både klatret på klatrevæg, storpioneret og haft kriseberedskabskursus. Det er alesammen aktiviteter, der normalt ikke er en del af spejdermøderne, når man kun er 4-5 seniorer, men som er muligt når man er 25. Seniornetværket giver derfor mulighed for at lave de ting, der normalt ikke er muligt i ens gruppe, men som bliver mulige, når man er lidt flere. Derudover er seniornetværket en inspirationskilde, og et sted hvor det er muligt at erfaringsudveksle. Det gøres også igennem de aktiviteter der laves, da gruppen, der er gode til storpionering, planlægger det, når de afholder mødet – og gruppen der fx er gode til at lave bolcher planlægger det. Seniornetværket er derved med til at udnytte kompetencer og videregive kompetencer. 

Aktivitet og samtale på tværs af alder og gruppe

Med den meget fleksible aldersgruppe åbnes der rig mulighed for aktivitet og samtale på tværs af alder. Det giver dermed også mulighed for, at ældre spejdere kan lære fra sig og udvikle kompetencer inden for facilitering og instruering. De ældre spejdere kan i en vis grad også være en motivation til at fortsætte og være med til at italesætte og videregive mulighederne inden for spejderarbejdet, når man bliver ældre. Det gælder både kurser, men også løb.  

Seniornetværket er også med til at styrke fællesskabet på tværs af distriktet blandt unge spejdere. Selvom distriktet hvert år afholder et løb for junior-, trop- og seniorspejdere, skaber det ikke et netværk og et fællesskab, da man oftest ikke har mulighed for at snakke med spejdere fra de andre grupper. Det har seniornetværket ændret, og dermed er der kommet et helt andet netværk og fællesskab på tværs af distriktet. 

Vil du vide mere?

Har du lyst til at høre mere om seniornetværket i Thy, kan du kontakte Katrine Jensen-Sondrup på katrine.sondrup@kfumspejderne.dk

,

Læs også

Menu