Sådan afregner du pengene fra Spejderhjælpugen

Det er ved at være tid til at afregne de indsamlede penge fra spejderhjælpsugen.

Spejderhælpen

Det er ved at være tid til at afregne de indsamlede spejderhjælpsmidler. Beløbene bedes indsat på korpsets konto reg.nr: 4183 konto: 4330164069 senest den 31. januar 2023. Så afregner vi samlet som korps til Spejderhjælpen.

Hvem er Spejderhjælpen?

Spejderhjælpen er Spejdernes nødhjælpsfond, der hvert år samler penge ind til et u-landsprojekt. Fonden hedder Spejdernes fond til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn. Fondens formål er at støtte projekter til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn i hele verden. Fondens midler tilvejebringes ved en årlig spejderhjælpsuge, hvor spejderne mod betaling tilbyder en arbejdsindsats, der ubeskåret går til fonden. Spejderhjælpsugen afholdes er hvert år den sidste hele uge i september. 

Spejderhjælpen er en stor hjælp til spejdergrupperne for at realisere ‘Duty to others’ konceptet.

Læs også

Menu