Renoveringspuljen er åben for ansøgninger

Hvis din hytte trænger til en kærlig hånd, er der godt nyt: Renoveringspuljen i Den A.P. Møllerske Støttefond er åben for ansøgninger.

Foto: Jens Thybo

Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget 80 mio. kr. til et kvalitetsløft af faciliteter for spejderne og FDF. En mindre del af bevillingen går til en renoveringspulje, hvor der nu kan søges støtte til bæredygtig renovering af hytter/kredshuse. Puljen er primært tiltænkt hytter/kredshuse, som er i en stand, hvor renovering er påkrævet og kan gøre en mærkbar forskel.

To ansøgningsrunder

Renoveringspuljen kan søges af lokalforeninger fra spejderne og FDF, som ejer en hytte/kredshus på enten egen, kommunal eller lejet grund. Der kan søges af to omgange i 2023. Første ansøgningsrunde er fra mandag den 9. januar til søndag den 30. april 2023. Anden ansøgningsrunde er fra juni frem til september 2023.

Der kan søges støtte til bæredygtig renovering, som fx kan være istandsættelse af hytten/kredshuset med bæredygtige materialer, isolering, energioptimering eller lignende. Det er afgørende, at renoveringen medvirker til at forlænge hyttens levetid og forbedrer anvendelsesmulighederne.

Der er oprettet et særskilt ansøgningsskema, hvor foreningen skal besvare en række konkrete spørgsmål, der vil indgå i den samlede vurdering af ansøgningen.

I ansøgningsskemaet skal besvares en række spørgsmål om:

  • Foreningens størrelse, aktiviteter, udfordringer og planer for fremtiden
  • Hytten/kredshusets generelle stand, placering og anvendelse
  • Renoveringsprojektets indhold, omfang og forventede effekt

Der skal desuden vedlægges en række bilag som dokumentation bl.a. billedokumentation, tilstandsrapport (for ansøgninger over 100.000 kr.), budget, tidsplan, tilbud/plan for renoveringen, årsregnskab m.v..)

På baggrund af ansøgningen foretages en samlet vurdering af de indkomne ansøgninger, og der udvælges hvilke renoveringsprojekter, som vil modtage støtte. Man kan forventes svar på ansøgningen inden sommerferien.

, ,

Læs også

Menu