Sætter du ord på vores tro? Det forventer vi, du gør

Læs her om, hvilke forventninger der er til spejderledere på forkyndelsesområdet.

JOTA JOTI
Foto: Johny Kristensen

På KFUM-Spejdernes korpsweekender mødes styregrupper og hovedbestyrelse til drøftelse, planlægning og udvikling af vores spejderarbejde. Sammen sætter vi retning, og gør hvad vi kan for at hjælpe de enkelte grupper med at løfte opgaverne lokalt. I den forbindelse har hovedbestyrelsen og Styregruppen for Kristendom og Forkyndelse diskuteret forkyndelsens plads, når vi mødes i KFUM-Spejder-regi.

Efter udsendelsen af et årligt forkyndelsesmateriale stoppede for en del år siden vil vi medgive, at det for mange har været svært at se en tydelig retning på forkyndelsesområdet. Resultatet er, at mange af os har svært ved at sætte ord på vores tro. Vi har mistet det sprog, vi engang havde i korpset til at snakke om det. Det vil vi gerne tage ansvar for – og gøre noget for at genoprette.

Forventningen er den samme

Ligesom der i de sidste mange år ikke er ændret på korpsets formål, er der heller ikke ændret på forventningerne. Vores formål udtrykker, at vi ønsker, at børn og unge skal møde det kristne evangelium. Derfor er der – nu som før – en forventning om, at det er noget der sker, når vi mødes rundt omkring til spejderarrangementer i både enheden, gruppen, distriktet og korpset. Med andre ord: Vi forventer, at der afholdes andagter – og gudstjenester på lejre – når der rundt i landet afholdes forskellige arrangementer hos KFUM-Spejderne. Hvordan man så gør det, er der mange løsninger på, og vi vil gerne være med til at pege på nogle af dem og løbende komme med opdaterede materialer og inspiration. Både til de enkelte andagter, men også til hvordan vi holder snakken om vores kristne ståsted i live i vores gamle korps. Den er for værdifuld til, at vi må lade den gå tabt.

Har du kommentarer, gode ideer eller ønsker til os er du altid velkommen til at kontakte Styregruppen for Kristendom og Forkyndelse på skf@kfumspejderne.dk

Læs også

Menu