Valg i Tunesien – hvad bringer fremtiden?

I en tid præget af usikkerhed hvor mange tunesere oplever, at såvel deres ytringsfrihed som nyvundne demokratiske rettigheder er truet, er Future Leaders’ fokus på at ruste unge mennesker til at tage aktivt del i samfundsdebatten og bidrage lokalt og nationalt vigtigere end nogensinde.

Foto: Peter Bisgaard

Siden 2007 har KFUM-Spejderne og de tunesiske spejdere været i et partnerskab med hinanden. Og mens vi i Danmark har haft fem fredelige demokratiske folketingsvalg siden 2007, senest i november 2022, har de i Tunesien oplevet både en revolution mod et diktatur, afstemninger om ny grundlov og senest en præsident, der afsatte parlamentet. 

Lørdag den 17. december 2022 gik tuneserne igen til valg. Valget er det første parlamentsvalg, siden præsident Kais Saied sommeren 2021 afsatte den daværende regering og suspenderede det tunesiske parlament. Resultatet af valget er kulminationen på lang tids spekulationer og giver et stærkt fingerpeg om hvilken retning, Tunesien er ved at udvikle sig i.

Under 9% valgdeltagelse

Mest opsigtsvækkende var det måske, at blot 8,8% af de stemmeberettigede tunesere valgte, at stemme til valget lørdag – mod fx 41,7% ved valget i 2019. Dette tyder på lav tilslutning fra befolkningen til de ændringer, præsident Kais Saied pt står for – men det er formentlig også et resultat af, at kandidater til parlamentsvalget ikke kunne stille op for et parti – og at mange af de eksisterende partier derfor opfordrede til et boykot af valget. Dog har befolkningens opbakningen til mange af de partier, som præsidenten har udelukket fra valghandlingen, også været vigende efter flere korruptionsskandaler i de seneste år.

Partnerskab giver nye muligheder for ungdommen

Uanset hvad valget ender med, og hvordan fremtiden tegner sig i Tunesien, har landet brug for unge, som med spejderværdier i rygsækken fortsat vil bidrage til udviklingen af det tunesiske samfund og arbejde for en bedre fremtid. Derfor er partnerskabet mellem KFUM-Spejderne og Les Scouts Tunisiens vigtigere end nogensinde.

Hos de 2400 unge, der de seneste fem år har deltaget på det dansk-tunesiske partnerskabs aktiviteter som fx Young Voices Forum eller uddannelse i socialt entreprenørskab, går særligt en sætning igen, når man taler med de unge mennesker: Det er “life-changing”. De unge beskriver, hvordan projektet har givet dem styrket tro på eget værd og handlemuligheder og vist dem, hvordan de selv kan gå forrest for at skabe forandringer i deres eget liv og i lokalsamfundet.

Mange tunesiske unge er efter at være involveret i partnerskabet gået videre med projekter, der gør en kæmpe forskel lokalt og regionalt – som fx at søsætte bæredygtige miljø-initiativer i lokalsamfundet eller sikre udbredelse af vaccine mod rabies. Projekter, der ikke bare gør en forskel for den enkelte unges fremtid, men for hele samfundet i Tunesien.

Diktatur eller demokrati?

Blandt tuneserne selv er meningerne om den aktuelle politiske situation delte. Mange er bekymrede for udviklingen og oplever, at der med siden den kup-lignende manøvre sidste sommer reelt er tale om en tilbagevenden til en diktaturlignende styreform. Andre føler, at præsidenten udviser stærkt lederskab, og at hans beslutninger er nødvendige for at komme landets store problemer til livs.

Siden sidste sommer har præsident Saied gennemført en række reformer, der reelt indskrænker tunesernes demokratiske rettigheder og truer ytringsfriheden ved bl.a. at indføre censur af nationale medier og forfølge medlemmer af oppositionen samt tilsidesætte store dele af landets forfatning. Den vestlige verden ser med bekymring på udviklingen, der virker som et tilbageskridt i forhold til de reformer, som revolutionen og det arabiske forår indvarslede i tilbage i 2011.

At sætte livet på spil for fremtiden

Tunesien har de senere år været præget af stor arbejdsløshed, og især mange unge mennesker føler ikke, at landet har en reel fremtid at byde på. De ønsker at flytte til udlandet, hvor uddannelse, levestandard og fremtidsplaner virker meget lysere. Landet oplever derfor et reelt “brain-drain”, hvor de ressourcestærke tunesere søger udenlands og forlader deres hjemland for i stedet at skabe en tilværelse i Europa eller USA.

En del unge søger til udlandet via uddannelsestilbud og håber på at få arbejde og slå sig permanent ned efterfølgende. Andre er mere desperate og sætter livet på spil ved at krydse Middelhavet i små gummibåde med kurs mod en illegal immigranttilværelse i Italien eller Frankrig. At så mange vælger sidstnævnte løsning siger en del om, hvor ringe fremtidsmuligheder mange tunesere oplever at stå overfor i deres hjemland.

De 2400 unge der i regi af projektet er uddannet i socialentreprenørskab og demokratisk samtale, har siden 2018 nået ud til mere end 50.000 andre unge i Tunesien. Vi ved at disse tusinder af tunesere nu står lidt stærkere, når der skal opbygges stærke civilsamfund lokalt og tages stilling til svære politiske dagsorden gennem valghandlinger og aktivt medborgerskab.

FAKTA

Det dansk-tunesiske partnerskab mellem KFUM-Spejderne og Les Scouts Tunisiens har de seneste 15 år skabt relationer mellem tusinder af spejdere fra Danmark og Tunesien. Efter det arabiske forår i 2011 var fokus blandt andet på at støtte tunesiske iværksættere med at skabe egne virksomheder – de seneste fem år har fokus været på:

  • 1400 unge er uddannet i demokratisk tænkning
  • 1000 unge er uddannet i projektmageri
  • 140+ lokale sociale projekter
  • 55 nye spejdergrupper
  • 120 nye familiespejderenheder

Læs også

Menu