Evaluering af Landsmøde 2022

Landsmødepatruljen har været samlet igen på Houens Odde for at arbejde med evalueringen af landsmødet.

Foto: Anne Vestergaard Andersen

Først og fremmest vil de gerne sige stor tak til de mange deltagere, der har svaret på evalueringen. Det giver et rigtigt godt grundlag for at kvalificere det næste landsmøde i 2024. Evalueringen var både kvantitativ og kvalitativ, og langt de fleste input er konstruktive og kan bruges til at gentage de gode ting og samtidig forbedre på forskellige områder.

Der foreligger et stort arbejde med bearbejdningen af data, men der tegner sig et tydeligt billede af, at langt størstedelen var tilfredse med afviklingen af Landsmødet 2022. Landsmødepatruljen vil også gerne sige stor tak til alle, der har været involveret i landsmødet – både som deltager og bidragsyder. 

Læs også

Menu