Den gode historie: En stensikker festdag

’BUSK’ er en årlig tilbagevendende begivenhed, som i år blev afholdt for 33. gang i kirker over hele landet. Gudstjenesterne i Hammel Kirke inviterede til troldetræning.

BUSK 2022
KFUM-Spejderne i Hammel til BUSK-gudstjeneste i Hammel Kirke. I år var prædiketeksten to ret barske lignelser, så BUSK-materialet var delt i to. Enten noget om at sige ja og nej eller også noget om at bygge på den rette hovedhjørnesten i sit liv.

”Et-to-et-to-et-to… kom så troldeunger, vi skal træne. Mærk lige de stærke muskler her, sådan nogle ville I sikkert også gerne have?”, siger trolden. ”Jaaah”, svarer en flok troldeunger iført gamle pelshatte fra genbrugsbutikken med påsyede papører og haler ud af gamle slips fra udklædningskassen.

Troldetræning er en række stærkmandsprøver, så som at bøje ”jern”-stænger, trække søm ud med tænderne og meget mere. Træningen er starten på årets BUSK-gudstjeneste i Brabrand Kirke og er tilpasset BUSK-materialet, så trolden får selskab af nogle troldeunger. Det hele kulminerer, da kirkeklokken slår bedeslag, og troldene absolut ikke kan tåle den forfærdelige lyd og må kaste en kæmpemæssig (papmache)kampesten for at få ro.

Snublesten foran kirken

BUSK er en festdag hos os. Og både de vante kirkegængere, spejder- og FDF-familier, dåbsfølge og konfirmander nyder det. Gudstjenesten ligger om formiddagen og er sognets søndagsgudstjeneste, så den favner bredt. Alt i alt var der 140 besøgende i kirke. I år var der spredt omkring 20 store sten ud foran kirkedøren. De lå som snublesten. Og da vejret var mildt, og kirkekaffen altid er før gudstjenesten, indbød det til undren og masser af snak, for hvorfor lå de mon der?

Da vi kom ud af kirken, var det ikke længere snublesten, men et kors. Og alle kirkegængere havde hørt om døbefonten som hovedhjørnesten, oplevet en hurtig gang ståtrold, blevet bevæget over at se og høre store børn, der turde stille sig op og bede kirkebøn og hjælpe til ved nadveren.  Og til slut ved korset fik de nu selv en fint malet sten i hånden på vej over i sognegården, hvor der var pitabrød til alle.

Temaer 

I ugen op til BUSK er der forslag til aktiviteter i gruppen, som kan bruges på det ugentlige møde. Nogle af forslagene rummer lege og aktiviteter, der sætter fokus på søndagens tema. Andre forslag er mere praktiske og retter sig fx mod at fremstille pynt, der kan dekorere kirken, udklædning, rekvisitter eller at øve optrin. Materialet forsøger at komme med forslag til både de mindste og de største børn i en spejdergruppe. Nogle år er det bævere, der optræder med en sang og har pyntet kirken. Andre år slår ulveunger sig løs med et optrin og troppen læser bønner, hjælper med nadveren og er fanevagt.  Gudstjenesten bliver sammenstrikket som et godt samarbejde mellem ledere, børn og sognepræst.

Hvad er BUSK?

BUSK er en tilbagevendende begivenhed. I år var det 33. gang, at kirker i hele landet slog dørene op til BUSK-gudstjeneste den sidste søndag i oktober. BUSK står for Børn-Unge-Sogn-Kirke og er et samarbejde mellem KFUM-spejderne, De grønne Pigespejdere, FDF, KFUM/KFUK, KFUM-idræt og folkekirken. Repræsentanter fra de forskellige organisationer sætter sig sammen og laver et inspirationskatalog med ideer til gudstjenesten, som kan være udgangspunkt for det lokale samarbejde. Grundtanken er, at gudstjenesten skal erstatte sognets normale gudstjeneste, men mange steder holdes den som en særgudstjeneste på et andet tidspunkt. Der er fordele ved begge dele, men grundtanken om, at de sædvanlige kirkegængere og ungdomskorpsene mødes, er stadig vigtig og god. De vante kirkegængere glædes over at opleve, hvordan de folkekirkelige organisationer giver samtaler om kristentro rum og nerve, og på mange måder er kirkens forlængede arm. Lejlighedskirkegængere ruskes op i deres forestillinger om, hvad kirken er og kan. Og spejdere/FDF’ere og andet godtfolk får en naturlig plads og gang i deres lokale sognekirke. Det er win-win-win over hele linjen.  

Herfra er opfordringen klar: HUSK BUSK!

Mere information

Bliv klogere på BUSK på www.buskgudstjeneste.dk og facebooksiden BUSK-børn-unge-sogn-kirke

, ,

Læs også

Menu