Få styr på paletten og dens elementer

Her er den næste video i en række af videoer, hvor du kan blive klogere på vores arbejdsprogram. I denne video bliver vi klogere på Paletten.

Videoen introducerer Paletten. Den skitserer, hvordan vi som spejderbevægelse er med til at udvikle hele mennesker. Den er delt op i seks udviklingsområder, som rummer de kompetencer, som vi som bevægelse, gerne vil udvikle hos spejderne.

Udviklingsområderne stammer faktisk helt tilbage fra Baden Powell, som er spejderbevægelsens grundlægger. Han har helt oprindeligt brugt dem i grundlaget for spejderarbejdet.

Det, at vi kalder det udviklingsområder, handler om, at spejderne skal udvikle sig indenfor områderne lige netop, der hvor de er, og det, som de har mulighed for. Vi kan ikke udvikle spejderne på samme måde alle sammen.

Hvert udviklingsområde har tilknyttet til kompetencezoner, som er med til at målrette arbejdet i udviklingsområderne lidt.

Udviklingsområder og kompetencezoner

Fysisk (gul) handler både om at være glad for at bruge sin krop og være aktiv. Det handler også om, hvordan man passer på sin krop og er god ved sig selv.

Selvstændigt (orange) handler om at kunne tage noget ansvar og kunne arbejde sammen med sin patrulje. Det handler også om at kunne se indad og forholde sig til, hvordan man selv er.

Følelsesmæssigt (rød) handler om at kunne slippe sine følelser fri og være i kontakt med de følelser, som man har. Derudover handler det om, at man kan forholde sig til og rumme andres følelser.

Åndeligt (lilla) handler både om den kristne tro og værdier, og hvad vi i fællesskab tror på. Vi dykker også ned i, hvad den enkelte spejder tror på. Her er altså både plads til den fælles tro og den enkeltes tro. Vi skal også arbejde med moral og etik i det åndelige udviklingsområde.

Intellektuelt (blå) handler om at kunne “knække koden” og løse problemer på forskellige måder. Det handler også om at kunne kommunikere sammen i patruljen og bruge dette til at løse problemer i fællesskab.

Socialt (grøn) handler om samfundsengagement og det samfund, som vi er en del af som spejdere. Det handler også om det lille fællesskab i gruppen eller i patruljen. 

Et lille fif

Alle palettens mærker har farver, som er knyttet til Paletten, baseret på, hvordan man i arbejdet med mærket bruger udviklingsområderne. Der er, som udgangspunkt, tilknyttet to udviklingsområder til hvert mærke (nogle enkelte har tre). Udviklingsområdernes farver er derfor kant og baggrund af mærket.

Vi slutter hver video af med refleksionsspørgsmål på baggrund af indholdet i videoen, og det skal du ikke snydes for i teksten her:

  • Husker I at tænke på idéen bag en bestemt aktivitet, når I planlægger spejdermøder?
  • Hvilken del af Paletten er I bedst til at bringe i spil i din enhed?
  • Hvilken kombination af kompetencezoner er sværest at lave aktiviteter omkring?

Du kan finde mere inspiration

Du kan købe Paletten Håndbogen hos 55nord her.

Du kan også finde mere information om arbejdsprogrammet på kfumspejderne.dk/om-maerkerne

Læs også

Menu