Flere nye ændringer vedtaget på landsmødet 2022

Familiespejdere har både fået et løfte og en lov, hovedbestyrelsens ledelse kan fremover ligestilles og kan efter eget valg kalde sig formænd, forkvinder eller forpersoner.

Landsmøde
Foto: Lasse Mørch

Landsmøde 2022 havde flere højdepunkter i løbet af weekenden den 16.-18. september, og vi kigger på nogle af dem her. Søndagens generalforsamling bar præg af, at den fælles debat har været udfordret under corona. Lysten til både at debattere og stille forslag eller resolutionsforslag på landsmødet var i hvert fald i top. 

Der blev fremsat flere lovforslag end ved de foregående landsmøder. Og det på trods af, at der var færre deltagere. Engagementet var generelt stort – og ungt. Kun ét distrikt var ikke repræsenteret på dette års landsmøde.

Inden afstemning på generalforsamlingen søndag den 18. september havde der været rig mulighed for at debattere de syv indkomne lovforslag samt ændringsforslag på work shops dagen før. Vi har samlet nogle af ændringerne her.

Familiespejder får egen lov og løfte

Familespejder var omdrejningspunktet for flere af de indkomne forslag på KFUM-Spejdernes Landsmøde 2022. Forslaget blev motiveret af Malou Bruus Jensen og blev vedtaget ved håndsoprækning. Med sig havde hun to distrikter og tre grupper, der var gået sammen om at foreslå, at også familiespejder har deres egen lov og eget løfte på linje med bævere og ulve, da de ligesom disse enheder er for små til at forstå og forpligte sig til spejderloven.

Forslaget blev vedtaget og familiespejderløftet lyder nu:

”Jeg lover at gøre mit bedste, for at lære om Gud, holde Familiespejderloven og hver dag hjælpe til i min familie”. 

Den nye familiespejderlov kommer fremover til lyde:

‘’Familiespejdere leger og lærer med familien.’’

Det blev samtidig vedtaget, at det fremover bliver valgtfrit, om gruppen vil kalde familiespejderenhedens leder for familiespejderleder eller -koordinatoren.

KFUM-Spejderne har haft famliespejderenheder i 12 år, og i de år har 3.500 medlemmer været familiespejdere.

Formand, forkvinde eller forperson

Med vedtagelse af lovforslaget om hovedbestyrelsens konstituering samt titulering af formandskabet, konstituerer hovedbestyrelsen ledelsen bestående af to personer enten sidestillet eller hierakisk. 

Hvorvidt ledelsen ønsker at tituleres formand, forkvinde eller forperson og næstformand, næstforkvinde eller næstperson besluttes efter eget valg. Titlen fastlægges ved fastsættelse af hovedbestyrelsens forretningsordenen. Ændringsforslaget om at bruge betegnelsen spejderchefer om ledelsen, blev ikke vedtaget. 

Distrikterne styrket 

Lovforslag L1 om distrikternes ledelse gav god debat på de forudgående work shop til landsmødet. Med vedtagelsen af forslaget fra hovedbestyrelsen, blev distrikternes ledelse styrket. Ønsket med forslaget fra hovedbestyrelsen var at skabe de bedste forudsætninger for, at spejderne oplever kvalitet i spejderarbejdet og at flest mulige børn og unge har muligheden for at være spejdere.

Lokalt samarbejde

Lovforslag L3 om gode rammer for lokalt samarbejde blev ligeledes vedtaget. Ønsket med lovforslaget er at gøre det nemmere at indgå lokalt samarbejde ved at fjerne en paragraf, der beskriver rammer for, hvordan grupper skal indgå samarbejder. Ønsket er at lade grupperne definere selv, hvad det gode samarbejde er.

Regnskab 

Regnskabet for 2020/2021 blev godkendt ved applaus i landsmødesalen. Derefter blev det kommende budget for 2023/2024 fremlagt af korpsets kasserer Niels Pathuel Kruse Larsen. Korpsafgiften blev derefter vedtaget til at være 136 kr/årligt for familiespejdere og 412 kr/årligt for alle andre.

,

Læs også

Menu