Orientering fra hovedbestyrelsen august 2022

I weekenden den 27. – 28. august har hovedbestyrelsen været samlet. Her kan I læse det vigtigste af, hvad hovedbestyrelsen snakkede om.

HB møde
Foto: Lasse Mørch

Spejdernes Lejr

Hovedbestyrelsen snakkede om Spejdernes Lejr, og selvom lejren endnu ikke er evalueret, så kan vi konstatere, at der er mange ting at være glade for i i årets lejr og i konceptet. Mest af alt er bestyrelsen glad for det gode samarbejde, som der er i Spejderne. Det giver en god basis for at lægge nye ambitiøse planer for fællesaktiviteter.

Landsmøde

Landsmødepatruljen gav en status på planlægningen af landsmødet. Både rammerne og også temaet omkring KFUM-Spejdernes formål, hvor et lagkageløb vil være den bærende del, er ved at være helt på plads

Lovændringsforslagene blev gennemgået sammen med listen af kandidater til den næste hovedbestyrelse. Der er stadigvæk plads til flere opstillede. Deadline for at stille op som kandidat er søndag kl 8.30 på landsmødet, men du behøver ikke at vente så længe med at stille op.

Evaluering af landsmødeperioden

Hovedbestyrelsen evaluerede denne landsmødeperiode i forhold til, hvad der var sat i gang af tiltag, og hvad der var afsluttet. På trods af den coronaperiode som vi har været igennem, så kan bestyrelsen konstatere, at der er afsluttet og opstartet mange gode ting, og at der også er flere store ting som den kommende hovedbestyrelse kan arbejde videre med efter valget. Fx er der arbejdet med strukturen i styregrupperne, og der er nedsat en styregruppe for vækst. Kernefortællingen og fornyelsen af strategien er også vigtige områder, som er startet op men langt fra afsluttede.

Europakonference

Tobias og Dorthe har deltaget i Europakonference i Holland sammen med DSC (Danish Scout Council). Konferencen er en fælles WAGGS og WOSM konference med fælles og separate sessioner. Konferencen er generalforsamlingen i den europæiske region, og her sættes retningen for det europæiske spejderarbejde, som gerne både skal afspejle de fokusområder, som der arbejdes med på det internationale niveau men som også skal kunne relateres til de udfordringer, som vi ser i Europa.

Der blev på konferencen bl.a. valgt ny bestyrelse og snakket om de store lejre flere af de europæiske lande deler.

De grønne centre

Hovedbestyrelsen fulgte op på dialogmødet med de grønne centre i Danmark. Det er svært for centrene at holde overblikket over økonomien med de stigende udgifter som bla. energikrisen giver, så der blev snakket om, hvordan vi kan inspirere centrene til at blive SCENES certificerede. Hovedbestyrelsen er glade for, at det lyder som om, at centrene kan komme igennem kriserne, og det er vigtigt for hovedbestyrelsen, at centrene arbejder målrettet med deres miljøcertificeringer.

, ,

Læs også

Menu