Derfor skal vi tale om formål på landsmødet 2022

På landsmødet 2022 kommer en del af programmet til at handle om KFUM-Spejdernes formål. Læs hvorfor her.

Foto: Lasse Mørch

På det ekstraordinære landsmøde i 2020 blev hovedbestyrelsen pålagt at afdække, om der er behov for en opdatering af KFUM-Spejdernes § 3-4 omhandlende KFUM-Spejdernes formål og arbejdsform. Hvis undersøgelsen viste, at der er behov for en opdatering af paragrafferne, blev hovedbestyrelsen pålagt at stille forslag til opdatering af paragrafferne på det kommende landsmøde.

Hovedbestyrelsen har de seneste to år afholdt både online dialoger og workshops på landstræf om KFUM-Spejdernes formål, og har konkluderet at KFUM-Spejdernes formål optager mange, og at der er et ønske om at fortsætte samtalerne om KFUM-Spejdernes formål.

Formålsmærke

Hovedbestyrelsen har derfor besluttet at fortsætte dialogen om formålet endnu to år, men nu i en større skala. Hvor vi de seneste to år har taget temperaturen på et eventuelt ønske om at drøfte KFUM-Spejdernes formål, bliver der nu igangsat forskellige aktiviteter de kommende to år, som i større skala skal give flere mulighed for at tale med om formålet. Dette sker eksempelvis igennem et formålsmærke samt udarbejdelsen af et samtaleværktøj. Mere information om materialerne forventes udsendt med korpsudsendelsen i november.

Helt grundlæggende taler vi om formålet, fordi det er vigtigt, at vi ved hvorfor KFUM-Spejderne er sat i verden, samt at vi gør os tanker om hvordan de spejderaktiviteter vi laver understøtter KFUM-Spejdernes formål.

Opdatering?

Samtalerne de næste to år, skal munde ud i konkrete forslag til ændringer af formålet, hvis sådanne kan udledes af samtalerne de næste to år, men det er i sidste ende landsmødet i 2024 som skal beslutte, om formålet skal opdateres. Det er således ikke nødvendigvis hensigten at formålet skal opdateres, men det vigtige er samtalerne, som skal hjælpe den enkelte spejder og spejderleder med i højere grad at kunne sætte ord på, hvorfor man er spejder og hvordan vores spejderaktiviteter bidrager til en positiv udvikling hos det enkelte medlem og for samfundet generelt.

Hvis vi bliver bedre til at sætte ord på, hvordan KFUM-Spejderne rykker verden med vilje, vil det enkelte medlem opleve større mening og stolthed i spejderarbejdet og spejdergruppen vil have lettere ved at vælge mellem samarbejdspartnere og planlægning af program, fordi den enkelte spejdergruppe er klar over, hvad spejdergruppen ønsker at give videre til gruppens spejdere.

Når vi mødes på landsmødet, vil der naturligvis blive god tid til at forstå og stille spørgsmål til samtalerne om formålet, og skulle man have flere spørgsmål, skal man være velkommen til at skrive til hovedbestyrelsen på hb@kfumspejderne.dk.

, ,

Læs også

Menu