Orientering fra hovedbestyrelsen marts 2022

Hovedbestyrelsen har netop afholdt møde, hvor blandt andet vækstprogrammet, Ukraine, Landsmøde 2022 og dialog om KFUM-Spejdernes formål var på dagsordenen.

Foto: Lasse Mørch

KFUM-Spejdernes Ukraine indsatser, arbejdsgrundlag for styregruppen for vækst, det kommende landsmøde og proces for dialog om KFUM-Spejdernes formål blev vendt, da hovedbestyrelsen holdt møde søndag d. 13. marts.

KFUM-Spejdernes Ukraine indsatser

På hovedbestyrelsesmødet gjorde hovedbestyrelsen status over KFUM-Spejdernes Ukraine indsatser indtil videre. Det indebærer blandt andet netværksmøder med CISU – Civilsamfund i Udvikling og DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd omkring hvordan civilsamfundet bedst bidrager til den humanitære krise i Ukraine, møde med Udviklingsministeren og fondsansøgninger med nødhjælp til spejderne i Ukraine og hjælp til spejderorganisationerne i Ukraines nabolande, hvor spejdere laver frivillige modtagelsescentre og meget andet.

Tirsdag d. 29. marts inviterer hovedbestyrelsen til online netværksmøde hvor grupper som allerede har startet Ukraine indsatser eller grupper som gerne vil i gang, kan komme og høre om KFUM-Spejdernes indsatser og få inspiration fra andre grupper som er optaget af Ukraine.

KFUM-Spejderne opdaterer løbende kfumspejderne.dk/ukraine med information og anbefalinger til indsamlinger, guides til at tale om krigen i Ukraine og seneste nyt om den ukrainske flygtningesituation i Danmark.

Styregruppen for vækst

Styregruppen for vækst var på hovedbestyrelsesmødet på besøg for at få opdateret styregruppens arbejdsgrundlag. Styregruppen for vækst arbejder med at opnå en række gevinster ved at udarbejde materialer til god forældrekontakt og lignende som bliver udsendt til spejdergrupper samt ved at skabe et stærkt datagrundlag at drøfte vækstpotentialer ud fra.

Landsmøde 2022

På hovedbestyrelsesmødet blev der også gjort status over det kommende Landsmøde 16.-18. september. Snart er hjemmesiden klar hvor vi for alvor kan begynde at fortælle mere om Landsmødet, som afholdes på Houens Odde Spejdercenter.

Dialog om KFUM-Spejdernes formål

På det ekstraordinære Landsmøde i 2020 besluttede de delegerede at hovedbestyrelsen skulle undersøge, om der er behov for at tale mere om KFUM-Spejdernes formål. Efter online møder og workshops på Landstræf, kunne hovedbestyrelsen konkludere at der er brug for mere dialog om KFUM-Spejdernes formål.

På hovedbestyrelsesmødet blev et første udkast til en dialogmodel drøftet, som skal danne ramme for samtaler om formålet frem til Landsmøde 2024.

, , ,

Læs også

Menu