Orientering fra hovedbestyrelsen juni 2021

Hovedbestyrelsen har igen været samlet til møde. Læs her, hvad de havde på dagsordenen denne gang.

Foto: Andreas Thørring

Da hovedbestyrelsen i weekenden var samlet til hovedbestyrelsesmøde, var emnerne blandt andet ‘Børn i naturen’, ‘Resolutioner fra Landsmødet’ samt ‘Kommunikation’ på dagsordenen.

Børn i naturen

I KFUM-Spejderne har vi en helt særlig position til at sikre børns naturdannelse – og vi skal sikre, at langt flere børn for oplevelser i naturen uden voksne. Arbejdet med ‘Børn i naturen’-agendaen vil komme til at fylde mere i det fremtidige strategiske arbejde, da hovedbestyrelsen kan se, at flere børn med god naturoplevelser vil være med til at rykke verden – med vilje.

Resolutioner fra Landsmødet

Det ekstraordinære Landsmøde i december 2020 bad hovedbestyrelsen om at kigge på en række forskellige ting. Dette har hovedbestyrelsen en del opmærksomhed på og er allerede kommet langt med den automatiske indhentning af børneattester. Hovedbestyrelsen håber, at arbejdet er færdig inden jul 2021. Når man ser på resolutionen omkring roverarbejdet, bliver der arbejdet på fuld drøn med at se på, hvordan roverarbejdet skal se ud i fremtiden.

De to sidste resolutioner inkluderende brug af symboler, traditioner, korpset formål og arbejdsform. For disse to resolutioner kører arbejdet også godt. Der vil blive afholdt debatter, og hovedbestyrelsen ser frem til, at vi på Landstræf 2021 kan debattere videre. Læs mere om den næste online-debat her:

Debataften om KFUM-Spejdernes formål og arbejdsform

Korpsudsendelsen

Som medlem af KFUM-Spejderne er der flere muligheder, for at modtage nyheder. Hovedbestyrelsen er begyndt at kigge på nogle af disse. Blandt andet har hovedbestyrelsen opmærksomhed på, at korpsudsendelserne kan fungere bedre og vil i den kommende tid se på, hvordan man kan lave en bedre løsning for grupperne.

Hovedbestyrelsen ønsker alle KFUM-Spejdere en god sommerlejr og glæder sig til at se mange til Landstræf 2021 og Spejdernes Lejr 2022

, ,

Læs også

Menu