Opdaterede retningslinjer pr. 21. april 2021

Kulturministeriet har nu udsendt nye retningslinjer vedr. foreningsaktiviteter gældende fra i morgen den 21. april 2021. Læs mere her.

Foto: Johny Kristensen

Vi har nu via DUF modtaget de nye retningslinjer for genåbningen af indendørs foreningsliv pr. 21. april 2021 for børn og unge under 18 år.

Vær opmærksom på:

  • Forsamlingsloftet er på 25 indendørs for unge under 18 år. Børn og unge under 18 år defineres som børn og unge til og med 17 år. Der må gerne deltage ledere over 18 år, hvis det er nødvendigt for at kunne gennemføre aktiviteten.
  • Der skal holdes mindst 1 meters afstand og gerne 2 meter, når det er muligt.
  • På trods af det nedsatte afstandskrav, må der maksimalt være 1 person pr. 4 m2 gulvareal.
  • Foreningsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres. Udøvere under udøvelsen af disse aktiviteter kan fravige afstandsanbefalingen Det er dog vigtigt, så vidt muligt at reducere antallet og varigheden af kontakter, særligt ansigt-til-ansigt kontakter.
  • Aktiviteter kan foregå i flere grupper af 25 personer, så længe hver gruppe udgør sit eget arrangement.
  • Der er ikke krav om coronapas for hverken børn, unge eller voksne, der er ledere.
  • Alle øvrige retningslinjer fra sundhedsmyndighederne skal overholdes. Herunder krav om mundbind, rengøring, udluftning osv.
  • Ifølge DUFs vurdering er det for nuværende ikke tilladt at mødes indendørs til bestyrelsesmøder mv., men dette arbejder vi på at få valideret.

Se retningslinjerne fra Kulturministeriet for udendørs foreningsaktiviteter pr. 21. april 2021 her

Retningslinjerne for udendørs aktiviteter er stadig gældende.

Plan for øvrige genåbning

Regeringen fremlagde d. 22. marts en plan for de kommende måneders genåbning af Danmark. Den plan er 16. april justeret med en politisk aftale . Flere forhold i aftalen afventer dog yderligere udmeldinger fra myndighederne og afhænger af udviklingen.

Men hovedlinjerne er indtil videre på nuværende tidspunkt:

Pr. 21. april:
Indendørs: 25 personer ved aktiviteter for børn og unge under 18 år – inklusiv ledere der er nødvendige for at gennemføre aktiviteten.
Udendørs: 50 personer

Pr. 6. maj:
Indendørs: 25
Udendørs: 75

Pr. 21. maj:
Indendørs: 50
Udendørs: 100

Pr.11. juni:
Indendørs: 100
Udendørs: Intet loft på det lille forsamlingsforbud.*

Pr. 1. august:
Indendørs: Intet loft på det lille forsamlingsforbud.*
Udendørs: Intet loft på det lille forsamlingsforbud.*

* Her kommer forventeligt et stort forsamlingsforbud, der vil sætte grænser og rammer for fx arrangementer som større sommerlejre.

 

, , ,

Læs også

Menu