Orientering fra hovedbestyrelsen marts 2021

Hovedbestyrelsen har været samlet til HB-møde. På dagsordenen var bl.a. Landstræf 2021, økonomien efter corona og ny vision. Læs mere her.

Foto: Johny Kristensen

Spejdernes Årsmøde

Hovedbestyrelsen deltog d. 13. marts 2021 i Spejdernes Årsmøde sammen med de fire andre spejderkorps. Årsmødet er en generalforsamling, hvor bestyrelse for Spejderne blev valgt, regnskabet for 2020 blev godkendt og vi fastlagde budget for året. Selvom dagen var virtuel, så var stemningen god, der var plads til hygge og spændende samtaler om Spejdernes projekter og prioriteter i fremtiden.

Læs mere her: Spejderne.dk

Økonomi og budget

Hovedbestyrelsen modtog en orientering om det reviderede budget for 2021. Det er tydeligt, at COVID-19 stadig er en stor belastning, men der arbejdes benhårdt for, at vi kommer så godt ud på den anden side som muligt. Vækstprogrammet skal desuden være med til at sikre, at vi får flere medlemmer og kan understøtte grupperne.

Landsmøde og Landstræf

De første sten til Landsmødet i 2022 skal snart lægges, og derfor havde hovedbestyrelsen en indledende drøftelse om arbejdet og nedsættelsen af en Landsmødepatrulje i den kommende tid. Husk desuden at tilmeld dig årets Landstræf 2021, der løber af stablen d. 17-19. september 2021 på Dyrskuepladsen og Hedeland ved Roskilde. Vi glæder os til at se jer!

Læs mere her: Tilmelding til Landstræf 2021

Strategi og vision

Hovedbestyrelsen gik i gang med de indledende drøftelse af en eventuel revision af korpsets vision ‘Sammen rykker vi verden – med vilje’. Den eksisterende strategi udløber nemlig i 2022, og derfor har hovedbestyrelsen drøftet, hvordan korpset skal arbejde videre med strategien og fortsat sætte en stærk retning for vores alle sammens spejderarbejde.

, ,

Læs også

Menu