Det er godt at lave en dagsorden på forhånd.
Du kan søge tilskud til dit lokale spejderarbejde

Tilskudsmuligheder

For at en gruppe kan fungere og løbende udvikle sig, vil der ofte være behov for at indhente tilskud til drift og udvikling fra forskellige samarbejdspartnere. Det kan være fonde, offentlige institutioner og forvaltninger. Der er mange muligheder, og her er en række ideer til at søge tilskud.

 • Nystarttilskud fra korpset. Ved nystart af en gruppe, vil der blive oprettet en konto i 55°NORD på kr. 5.000. Beløbet kan anvendes til køb af telte, gryder, spader og andet grej. Kontoen oprettes, når optagelsesbegæringen er administrationscentret i hænde.
 • Nystarttilskud fra distriktet. Søges direkte hos det enkelte distrikt hvor der kan være forskellige regler og muligheder.
 • Menighedsråd
 • Banker
 • Legater
 • Sct. Georgs Gilde, Y-Men's Club og Lions Club
 • Sætte gruppens aktiver på aktier. Gruppen kan f.eks. sælge aktier på gruppens hytte eller teltmateriel.
 • Fonde - landsdækkende såvel som lokale fonde
 • Det har vist sig, at der mange steder lokalt er fonde, oprettet til støtte for lokale initiativer for børn og unge. Fondene kan f.eks. være oprettet af midler fra nedlagte missionshuse, forsamlingshuse eller lign.
 • Initiativstøtte fra Dansk Ungdoms Fællesråd, kaldet IS
 • Friluftsrådets Tips- og Lottotilskud
 • Kunststyrelsen
 • Skov og Naturstyrelsen

Legatbogen.dk finder du en oversigt over fonde, legater og tilskudsmuligheder. Det er gratis at benytte siden.