Det kan være svært at finde vej, men så er det godt, at man er to til at hjælpes.
Det kan være svært at finde vej, men så er det godt, at man er to til at hjælpes.
Jeppe Carlsen
11-08-2015
KFUM-Spejdernes Ejendomspulje og Jens Granes Fond låner penge til Grupper og Centre, som ønsker at etablere eller renovere deres spejderfaciliteter.

Jens Granes Fond og Ejendomspuljen

Korpset har to puljer, hvis formål er at hjælpe enheder i korpset med etablering af lejr- og mødefaciliteter til spejderbrug. Midlerne fra de to puljer kan lånes ud til køb af lejrgrunde, opførelse eller køb af ejendomme, herunder også skibe. Der ydes også lån til ombygning af eksisterende faciliteter.

Hvor meget kan der lånes?

Da midlerne i Jens Granes Fond og i Ejendomspuljen er begrænsede, er der loft over hvor store beløb der kan lånes ud til den enkelte gruppe. Loftet er 30% af investeringen dog maks. 100.000 kr.

Ansøgning til Jens Granes Fond og Ejendomspuljen

Der benyttes samme ansøgningsskema til Jens Granes Fond og Ejendomspuljen, som kan fås ved henvendelse til Administrationscentret eller downloades fra denne side.

Ansøgninger kan indsendes på alle tider af året - de behandles løbende af korpsets Forretningsudvalg. Bemærk, at ansøgning skal indsendes, før projektet igangsættes. Ansøgningsskemaer sendes til Administrationscentret. Som bilag til ansøgningen skal vedlægges følgende:

 

  • Projektbeskrivelse, herunder formålet med køb/ombygning
  • Kortskitse/tegning
  • Fotos
  • Specifikation af købesum/byggeomkostninger. Sidstnævnte i form af tilbud fra håndværkere o. lign.
  • Senest afsluttede regnskab med resultatopgørelse og balance
  • Vedtægter for selvejende institutioner/fonde

Spørgsmål om lån i de to puljer kan rettes til Administrationscentret på tlf. 7010 2666 eller på mail info@kfumspejderne.dk

Download ansøgningsskema til Ejendomspuljen og Jens Granes Fond

Hent ansøgningsskema til Ejendomspuljen og Jens Granes Fond

pdf imageDownload