Om fripladsordningen

Det er vigtigt for børn og unges udvikling, at de har en fritidsaktivitet, hvor de møder et andet fællesskab end i skolen.

Hos KFUM-Spejderne udvikler vi børn og unge gennem udfordrende aktiviteter og positive oplevelser. Vi tilbyder et unikt fællesskab, der er præget af åbenhed og accept.

Det gavner især børn og unge, som af økonomiske årsager har svært ved at komme ind i et fællesskab og vedligeholde betydende relationer.

Hvad dækker en friplads?

En friplads dækker gruppens udgift til korpsafgift i et år. I praksis er det 4 x 98 kroner, som refunderes til gruppen. Gruppen skal derfor selv sørge for dækning af forskellen mellem gruppens kontingent og korpsafgiften.

Barnets forældre forpligter sig dog til at betale 75 kroner pr. år, som skal opkræves af gruppen. Det gør vi for, at barnet kan opfylde kravet om minimumsbetaling i forhold til tipstilskud. Vær opmærksom på, at beløbet skal betales af barnet selv, forældre eller værge.

Udgifter til udstyr, weekendture og lign. kan på nuværende tidspunkt ikke dækkes af fripladsordningen, men vi håber på at finde en løsning på den udfordring.

Hvem kan søge fripladsordningen?

Alle grupper kan søge om friplads til et eller flere børn i gruppen. Det er et tilbud til gruppen, men gruppen er ikke forpligtet til at modtage børn og unge under fripladsordningen.

Vær opmærksom på, at det er gruppen, som skal søge friplads og ikke forældrene.

Hvem kan gruppen søge friplads til?

Gruppen kan søge friplads til både nye og eksisterende medlemmer, som ellers ikke ville kunne være en del af gruppens fællesskab pga. forældrenes økonomiske situation.

Hvordan vurderer I, hvem der kan få friplads?

Som udgangspunkt lader vi gruppen vurdere, om et bestemt barn har brug for at få en friplads. Derfor er det gruppen, som ansøger om friplads på vegne af familien.

Systemet er baseret på tillid. Vi beder om få oplysninger og tror på, at gruppen selv bedst ved, om en friplads er nødvendig for barnet eller den unge.

Det er administrationscenteret, som modtager og behandler ansøgningerne i fortrolighed.

Hvor kommer pengene fra?

Pengene til friplads kommer fra frivillige gave-indbetalinger. Samtidig er der sat en mindre pulje penge af til at dække ansøgninger, som ikke kan dækkes via frivillige indbetalinger.

Du kan lave en frivillig indbetaling her og give et barn en mulighed for at komme til spejder.

Hvordan udbetales pengene til gruppen?

Gruppen får refunderet korpsafgiften for det antal børn og unge, som gruppen har fået friplads til. Det sker to gange om året. Henholdsvis 1. februar og 1. august.

Har du spørgsmål til ordningen, kan du kontakte administrationscenteret på info@kfumspejderne.dk eller telefon 70102666.