Ulveflokke

§ 19. Ulveflokke

1. En ulveflok er betegnelsen for en enhed af ulveunger i gruppen.

2. Arbejdet i en ulveflok drives efter grundprincipperne for ulvearbejde, således som disse er udtrykt i de af korpset udgivne publikationer.

3. Ulveunger i en flok kan inddeles i bander. Banden ledes af en bandeleder, der til hjælp har en bandeassistent. Bandelederens ledelse indskrænker sig til de lejligheder, hvor floklederen finder det gavnligt for arbejdet og for bandelederen.

§ 20. Ledelse

1. Ulveflokkens leder er floklederen, der leder flokken under ansvar over for gruppelederen og gruppebestyrelsen. Til hjælp bør floklederen have en eller flere flokassistenter.

2. Ulveflokkens ledere har som opgave i overensstemmelse med korpsets love:

  • At planlægge og lede det daglige arbejde i flokken i overensstemmelse med spejdermetoden og korpsets arbejdsprogram således, at arbejdet er lærerigt og udfordrende for den enkelte ulv og bande.
  • At arbejde på, at medlemmerne stilles over for kirkens budskab og indføres i kristent livssyn i overensstemmelse med deres alder og modenhed.
  • At anvende patruljesystemet således, at bandelederen i den udstrækning, bandelederen formår det, har ansvaret for arbejdet i banden.
  • At sikre, at flest mulige børn har mulighed for at være ulve.
  • At lede ulveflokken i den ånd, som er udtrykt i Ulveloven og gøre sit til, at denne ånd råder blandt ulvene.
  • At arbejde for, at ulveflokken er en del af gruppens samlede arbejde og at bidrage til samarbejdet mellem alle gruppens enheder.
  • Ulvene i flokken deltager i så vid udstrækning, som det er muligt, i planlægningen af flokkens arbejde.

3. Lederne søger stadig dygtiggørelse og fornyelse i dette arbejde i gruppens og distriktets lederkreds, ved at deltage i kurser og ved at samarbejde med andre lokale aktører som f.eks. kirken, skolen, øvrige spejderkorps og andre børne- og ungdomsorganisationer.

4. En flokleder bør være fyldt 20 år, en flokassistent 18 år.