Seniorspejdertroppe

§ 25. Seniorspejdertroppe

1. En seniorspejdertrop er en enhed af seniorspejdere i gruppen.

2. Arbejdet i seniorspejdertroppen drives efter grundprincipperne for seniorspejdersport, således som disse er udtrykt i korpsets publikationer.

3. Seniorspejdertroppen kan inddeles i patruljer (3 - 8 medlemmer) efter seniorspejdertroprådets bestemmelse.

4. Seniorspejdertroprådet består af alle seniorspejdere og ledere i troppen.

§ 26. Ledelse

1. Seniorspejdertroppen ledes under ansvar over for gruppelederen og gruppebestyrelsen af seniortroplederen, der til hjælp bør have en eller flere seniortropassistenter.

2. Seniorspejdertroppens ledere har som opgave i overensstemmelse med korpsets love:

  • At planlægge og lede det daglige arbejde i seniorspejdertroppen i overensstemmelse med spejdermetoden og korpsets arbejdsprogram således, at arbejdet er lærerigt og udfordrende for den enkelte seniorspejder og patrulje.
  • At arbejde på, at medlemmerne stilles over for kirkens budskab og indføres i kristent livssyn i overensstemmelse med deres alder og modenhed
  • At anvende patruljesystemet således, at patruljelederen i den udstrækning, patruljelederen formår det, har ansvaret for arbejdet i patruljen.
  • At sikre, at flest mulige unge har mulighed for at være seniorspejdere.
  • At lede seniortroppen i den ånd, som er udtrykt i Spejderloven og gøre sit til, at denne ånd råder blandt seniortroppens seniorspejdere.
  • At arbejde for, at seniorspejdertroppen er en del af gruppens samlede arbejde og at bidrage til samarbejdet mellem alle gruppens enheder.
  • Seniorspejderne i seniorspejdertroppen deltager i så vid udstrækning, som det er muligt, i planlægningen af seniorspejdertroppens arbejde.

3. Lederne søger stadig dygtiggørelse og fornyelse i dette arbejde i gruppens og distriktets lederkreds, ved at deltage i kurser og ved at samarbejde med andre lokale aktører som f.eks. kirken, skolen, øvrige spejderkorps og andre børne- og ungdomsorganisationer.

4. En seniortropleder bør være fyldt 20 år, en seniortropassistent 18 år.