§ 1. Navn

Korpsets navn er "KFUM-Spejderne i Danmark".

§ 2. Forhold til verdensspejderbevægelsen

Korpset er en landsorganisation, der gennem The Danish Scout Council er anerkendt og registreret i verdensspejderbevægelsen WOSM (The World Organization of the Scout Movement).

§ 3. Formål

Korpset er et folkekirkeligt arbejde, hvis formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse.

§ 4. Arbejdsform

Korpsets formål søges virkeliggjort gennem varierende former for forkyndelse og kristendomsundervisning og gennem spejdersport, friluftsliv og en videre kreds af aktiviteter, idet der tilstræbes en vekselvirkning mellem individuel udfoldelse og samarbejde med andre.

§ 5. Lov, løfte og valgsprog

1. Spejderloven:

”En spejder

  • Lytter til Guds ord
  • er hjælpsom
  • respekterer andre
  • værner naturen
  • er til at stole på
  • tager medansvar
  • finder sin egen mening."

2. Spejderløftet:

"Jeg lover at gøre mit bedste for at lytte til Guds ord, holde Spejderloven og hver dag gøre noget for at glæde andre."

3. Spejdervalgsproget:

"Vær beredt!"

4. Ulveloven:

"1. En ulv adlyder den gamle ulv.

2. En ulv giver aldrig tabt."

5. Ulveløftet:

"Jeg lover at gøre mit bedste for at lytte til Guds ord, holde Ulveloven og hver dag gøre noget for at glæde andre."

6. Ulvevalgsproget:

"Gør dit bedste!"

7. Bæverloven:

  • ”Bævere leger sammen.
  • Bævere arbejder sammen.
  • Bævere holder sammen."

8. Bæverløftet:

"Jeg lover at gøre mit bedste for at lytte til Guds ord, holde Bæverloven og være en god ven."