Billede af en tværkorsplig lejr for DDS' minier, KFUM-Spejdernes Ulve og De grønne pigespejderes Smuttere.
En tværkorsplig lejr for DDS' minier, KFUM-Spejdernes Ulve og De grønne pigespejderes Smuttere.
Johny Kristensen

Foretagender over for offentligheden

§ 41. Foretagender over for offentligheden

1. Korpsets arbejde er partipolitisk uafhængigt.

2. Enhver form for partipolitisk propaganda inden for korpsets enheder er forbudt.

3. Ingen af korpsets medlemmer må i egenskab af KFUM-Spejdere deltage i offentlige arrangementer, hvorved der kan rejses tvivl om korpsets partipolitiske uafhængighed.

4. Ansvaret for deltagelse i eller afholdelse af ethvert offentligt arrangement ligger ved de enkelte bestyrelser/råd (gruppebestyrelse, distriktsråd, hovedbestyrelsen).

5. Ingen leder må lade afholde foretagender af offentlig karakter (pengeindsamlinger, basarer, opvisninger, udstillinger, agitationsmøder eller lignende), uden at den pågældende bestyrelse/råd har vedtaget det.