Familiespejder

§ 15. Familiespejder

1. Familiespejder er en enhed af familier i gruppen. Familiespejdere er medlemmer af gruppen i alderen 3-6 år, som deltager i enhedens aktiviteter sammen med en eller flere voksne.

2. Arbejdet i familiespejder-enheden drives efter grundprincipperne for familiespejderarbejde, således som disse er udtrykt i de af korpset udgivne publikationer.

3. Familiespejder-enheden kan inddeles i kuld, når familiespejderkoordinatoren finder det gavnligt for familiespejderarbejdet. Kuldene kan f.eks. inddeles efter børnenes alder eller efter interesser.

4. Familiespejderrådet består af alle voksne i familiespejder-enheden.

§ 16. Ledelse

1. Familiespejder-enhedens leder er familiespejderkoordinatoren, der koordinerer arbejdet i familiespejder-enheden under ansvar over for gruppelederen og gruppebestyrelsen. Familiespejderkoordinatoren vælges af familiespejderrådet og skal godkendes af gruppebestyrelsen.

2. Familiespejderkoordinatoren har som opgave i overensstemmelse med korpsets love og formål:

  • At sikre, at der afholdes familiespejderråd med jævne mellemrum.
  • At koordinere det daglige arbejde i enheden, således, at dette bliver lærerigt og udfordrende for den enkelte familie.

3. Familiespejderrådet har som opgave i overensstemmelse med korpsets love og formål:

  • At arbejde på, at medlemmerne stilles overfor kirkens budskab og indføres i kristent livssyn i overensstemmelse med deres alder og modenhed.
  • At sikre, at flest mulige familier har mulighed for at være familiespejdere.
  • At arbejde for, at familiespejderne er en del af gruppens samlede arbejde og at bidrage til samarbejdet mellem alle gruppens enheder.

4. Familiespejderrådet søger stadig dygtiggørelse og fornyelse i dette arbejde i gruppens og distriktets lederkreds, ved at deltage i kurser og ved at samarbejde med andre lokale aktører som f.eks. kirken, skolen, øvrige spejderkorps og andre børne- og ungdomsorganisationer.

5. Familiespejderarbejdet tager udgangspunkt i emnerne natur, leg og oplevelse. Naturen kan bruges som aktivitetsramme. Der lægges vægt på fælles oplevelser for hele familien, gennem aktiviteter for børn sammen med deres forældre.

6. En familiespejderkoordinator skal være medlem af korpset og bør selv have et barn i enheden.