Bæverflokke

§ 17. Bæverflokke

1. En bæverflok er en enhed af bævere i gruppen.

2. Arbejdet i en bæverflok drives efter grundprincipperne for bæverarbejdet, således som disse er udtrykt i de af korpset udgivne publikationer.

3. Bæverflokken kan inddeles i familier, når bæverlederen finder det gavnligt for aktiviteterne.

§ 18. Ledelse

1. Bæverflokkens leder er bæverlederen, der leder bæverflokken under ansvar over for gruppelederen og gruppebestyrelsen. Til hjælp bør bæverlederen have en eller flere bæverassistenter.

2. Bæverflokkens ledere har som opgave i overensstemmelse med korpsets love:

  • At planlægge og lede det daglige arbejde i flokken i overensstemmelse med spejdermetoden og korpsets arbejdsprogram således, at arbejdet er lærerigt og udfordrende for den enkelte bæver og familie.
  • At arbejde på, at medlemmerne stilles over for kirkens budskab og indføres i kristent livssyn i overensstemmelse med deres alder og modenhed.
  • At anvende patruljesystemet således, at familielederen i den udstrækning, familielederen formår det, har ansvaret for arbejdet i familien.
  • At sikre, at flest mulige børn har mulighed for at være bævere.
  • At lede bæverflokken i den ånd, som er udtrykt i Bæverloven og gøre sit til, at denne ånd råder blandt bæverne.
  • At arbejde for, at bæverflokken er en del af gruppens samlede arbejde og at bidrage til samarbejdet mellem alle gruppens enheder.
  • Bæverne i flokken deltager i så vid udstrækning, som det er muligt, i planlægningen af flokkens arbejde.

3. Lederne søger stadig dygtiggørelse og fornyelse i dette arbejde i gruppens og distriktets lederkreds, ved at deltage i kurser og ved at samarbejde med andre lokale aktører som f.eks. kirken, skolen, øvrige spejderkorps og andre børne- og ungdomsorganisationer.

3. En bæverleder bør være fyldt 20 år, en bæverassistent 17 år.