Afstemning ved Landsmøde 2008
Afstemning ved Landsmøde 2008
Thomas Bang

Ændringer og ophævelse

§ 42. Ændringer i lovene

Forslag til ændringer i disse love skal angives i landsmødets dagsorden og vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 43. Ophævelse af korpset

1. Forslag om korpsets ophævelse skal angives i landsmødets dagsorden og vedtages på to på hinanden følgende landsmøder, ved det første med 3/4 af de afgivne stemmer, ved det sidste med simpelt flertal.

2. I tilfælde af korpsets ophævelse oprettes der på sidste landsmøde en fond, der skal tilgodese kirkeligt børne- og ungdomsarbejde i Danmark med aktiviteter, som ligger indenfor KFUM-Spejderne i Danmarks formål. Korpsets formue overføres til denne fond.
På samme landsmøde udpeges fondens første bestyrelse.

Korpsets love er senest ændret af Landsmødet 28. – 30. september 2018.