Foto: Johnny Kristensen

Sejlads og sikkerhed

Opgaver og ansvar:

Alle grupper og centre, der har sejlaktiviteter, skal udarbejde en organisationsplan for sejleraktivitet, hvoraf det fremgår hvem der er sejladsansvarlig og en liste over godkendte fartøjsfører og ansvarshavende for en  sejleraktivitet.

Det anbefales at den sejladsansvarlige kan dokumentere de for bådtypen relevante  sejladskompetencer i form af f.eks statskontrolleret duelighedsprøve, speedbådscertifikat etc.

Forsikring:

Udover at have styr på sikkerhed er der spørgmålet om forsikring. Alle grupper og centre under KFUM-Spejderne er dækket af korpsets ansvarsforsikring, der dækker når der afholdes aktiviteter. Det gælder også ved sejlads.

  • Alle deltagere i sejlaktiviteter arrangeret af KFUM-Spejderne er forsikret efter de af Søfartsstyrelsen fastlagte bestemmelser om passageransvar når det er et krav. Dette gælder også personer, der ikke er medlemmer af korpset. 
  • Forsikringen dækker alle typer af arrangementer med sejlads f.eks.: Weekendture, spejderlejre, aktiviteter på centrene, spejdernes afholdelse af åbne arrangementer som Naturens Dag og Skovens Dag osv. 
  • Korpsets ansvarforsikring omfatter også den dækning, der er behov for, når grupper eller centre udlejer kanoer, kajakker og både.