Der spyes med ild på Roland 1
Der spyes med ild på Roland 1
Johny Kristensen

Med virkning fra den 15. august 2007 er der indført en rygelov i Danmark, som har til formål at udbrede røgfri miljøer for at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og for at undgå, at nogen ufrivilligt udsættes for passiv.

 

Med indførelsen af rygeloven er indendørs rygning i hytter og spejderlokaler ikke længere tilladt, og KFUM-Spejdernes Hovedbestyrelse opfordrer til, at man tillige følger bestemmelserne for skoler, børneinstitutioner mv., som indskærper, at man heller ikke må ryge på udendørs arealer, hvor børn og unge færdes.
Forbuddet mod indendørs rygning gælder også, når der ikke er børn og unge til stede.