Klatring er en aktivitet der kan tilbydes i mange sammenhænge og flere grupper har det som en del af deres program.

KFUM-Spejdernes Hovedbestyrelse har besluttet at klatring ske med udgangs punkt i de normer og standarder der findes på området og som er samlet af Klatresamrådet. Klatresamrådet er en paraplyorganisation der på tværs af forskellige foreninger har defineret en række normer for for klatring. I de enkelte afsnit på denne er der en kort beskrivelse af de enkelte typer af klatring og link til relevante standarder

Træklatring

KFUM-Spejderne følger de regler og normer der er udarbejdet af Klatresamrådet og Dansk Træklatreforening.

Det betyder, at arrangementer hvor der indgår træklatring skal følge de standarder der er angivet normerne fra de to organisationer.

Konkret betyder det, at den eller de ansvarlige skal have en uddannelse som træklatreinstruktør og det udstyr der anvendes skal opfylde de standarder som er nævnt i normerne.

Du kan læse mere om Klatresamrådet her og Dansk Klatreforening her

 

 

Vægklatring

Korpset følger bestemmelserne fra Klatresamrådet når Grupper har klatrevæg eller lignende.

Det betyder, at man skal følge den norm der er udarbejdet af Klatreforbundet for Vægklaring. Normen kan hentes her. Her kan man også hente information om instruktøruddannelserne til væg og klippe.

Udover uddannelse skal klatrevæggen opfylde en række krav, som er knyttet til dens typegodkendelse.